| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

W kodeksie pracy wykroczenia zostały podzielone na 3 grupy. Pierwsza grupa jest związana z zatrudnieniem pracownika oraz przebiegiem jego zatrudnienia, druga sankcjonuje odpowiedzialność za naruszanie najbardziej podstawowych praw związanych ze stosunkiem pracy, tj. prawa do wynagrodzenia, odpoczynku i realizacji wyroków sądowych. Trzecia reguluje wykroczenia dotyczące naruszeń szeroko rozumianych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAPAMIĘTAJ

Wydanie świadectwa pracy z opóźnieniem nie stanowi wykroczenia.

Niewykonanie orzeczenia sądu pracy

Wykroczeniem jest niewykonanie, podlegającego wykonaniu, orzeczenia sądu pracy, jak również ugody zawartej przed tym sądem lub przed komisją pojednawczą. Orzeczenie podlega wykonaniu, gdy jest prawomocne lub gdy został mu nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Prawomocne staje się orzeczenie, które nie zostało zaskarżone przed upływem terminu do jego zaskarżenia i w konsekwencji nastąpiło ostateczne zakończenie postępowania. W praktyce temu wykroczeniu najczęściej będzie podlegał pracodawca, od którego decyzji zależy wykonanie takiego orzeczenia.

Wykroczenia w zakresie bhp i inne wykroczenia przeciwko prawom pracownika

W przypadku tej grupy wykroczeń odpowiedzialność została uregulowana bardzo szeroko. Każdy bowiem, kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, popełnia wykroczenie. Zatem może być nim nie tylko pracodawca lub inna osoba działająca w jego imieniu, ale również osoba kierująca mniejszymi grupami pracowników, jak kierownik zmianowy czy brygadzista na budowie itp.

Równie szeroko została uregulowana strona przedmiotowa tych wykroczeń, gdyż każde naruszenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest takim wykroczeniem. Do najczęściej popełnianych wykroczeń z tego zakresu należą: nieskierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), nieskierowanie pracowników na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne, okresowe) oraz każde narażenie pracownika na bezpośrednie zagrożenie jego życia i zdrowia polegające na dopuszczeniu do pracy przy użyciu maszyn lub urządzeń stwarzających takie zagrożenie czy dopuszczenie do pracy bez wymaganych kwalifikacji, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na określonych stanowiskach pracy.

PRZYKŁAD

Właściciel zakładu obróbki metalu wyposażył stanowiska pracy pracowników w prasy hydrauliczne, tokarki, frezarki, wiertarki stołowe, które nie spełniały minimalnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez niezapewnienie w tych maszynach odpowiednich urządzeń ochronnych zapobiegających sięganiu przez pracownika do niebezpiecznych elementów maszyn. W takim przypadku dopuszczenie każdego pracownika do pracy przy takiej maszynie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.

Ustawodawca w art. 283 § 2 k.p. wyszczególnił ponadto dodatkowy katalog wykroczeń, które mogą zostać popełnione przez każdego, kto nie dopełnił określonego obowiązku wynikającego z przepisów prawa pracy. Katalog tych wykroczeń omawiamy poniżej.

Niepoinformowanie PIP i PIS o działalności

Wykroczenie popełnia, kto nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, jak również o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników. Termin 30-dniowy dla tego obowiązku informacyjnego rozpoczyna się jednak nie od chwili zarejestrowania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, lecz od zatrudnienia pierwszego pracownika.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »