| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

W kodeksie pracy wykroczenia zostały podzielone na 3 grupy. Pierwsza grupa jest związana z zatrudnieniem pracownika oraz przebiegiem jego zatrudnienia, druga sankcjonuje odpowiedzialność za naruszanie najbardziej podstawowych praw związanych ze stosunkiem pracy, tj. prawa do wynagrodzenia, odpoczynku i realizacji wyroków sądowych. Trzecia reguluje wykroczenia dotyczące naruszeń szeroko rozumianych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

PRZYKŁAD

Pracownikowi firmy produkcyjnej określono w umowie o pracę wynagrodzenie jako stałą stawkę miesięczną w kwocie 1500 zł brutto miesięcznie i premię regulaminową. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, w każdym miesiącu pracownik otrzymywał premię w wysokości od 100 zł do 500 zł. W przypadku przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym księgowa nie naliczała wynagrodzenia za urlop ze zmiennego składnika wynagrodzenia, jakim jest premia regulaminowa, a jedynie z wynagrodzenia zasadniczego. Zatem w każdym przypadku, gdy pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym, wynagrodzenie za urlop było bezpodstawnie zaniżane. Ponieważ pracodawca powierzył sprawy wynagrodzeń pracowniczych pracownikowi wykwalifikowanemu w zakresie księgowości, na nim będzie spoczywała odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych i popełnienie wykroczenia polegającego na bezpodstawnym zaniżeniu wynagrodzenia pracownika za urlop wypoczynkowy.

Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby, mimo naliczenia określonych świadczeń, pracodawca odmówił ich wypłaty pracownikowi. Wówczas pełną odpowiedzialność za niewypłacenie należnego świadczenia ponosi pracodawca.

Zła sytuacja finansowa pracodawcy czy uzależnianie wypłat dla pracowników od otrzymania zapłaty przez kontrahentów nie zwalnia pracodawcy z konieczności terminowego realizowania wszystkich należności pracowników oraz z odpowiedzialności za ich nieterminowe wypłacanie lub niedokonywanie wcale.

Nieudzielenie lub obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Wykroczeniem przeciwko prawom pracownika jest nieudzielenie pracownikowi należnego urlopu lub bezpodstawne obniżenie jego wymiaru. Nieudzielenie pracownikowi należnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, lub najpóźniej do końca 30 września następnego roku, stanowi najczęstsze wykroczenie z tego zakresu. Bezpodstawne obniżenie należnego pracownikowi wymiaru urlopu jest najczęściej wynikiem błędnego naliczenia urlopu proporcjonalnego, przy czym nieświadome obniżenie przez pracodawcę wymiaru urlopu również stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

PRZYKŁAD

Pracownik z 12-letnim stażem pracy został zatrudniony na umowę o pracę 30 stycznia 2012 r. i wykonywał pracę do 2 marca 2012 r. W okresie zatrudnienia nie korzystał z urlopu wypoczynkowego. W związku z takim okresem zatrudnienia kadrowa naliczyła mu urlop w proporcjonalnym wymiarze 3 dni, biorąc pod uwagę jedynie pełny miesiąc zatrudnienia, tj. luty, za który obliczyła mu urlop w wymiarze 2,17 dnia i zaokrągliła do 3 dni. Pracownikowi wypłacono ekwiwalent pieniężny za 3 dni. W związku z takim okresem zatrudnienia pracownikowi przysługiwał urlop w wymiarze 3/12 z 26 dni, tj. 6,5 dnia, co po zaokrągleniu daje 7 dni urlopu. W związku z takim postępowaniem kadrowej można postawić jej zarzut popełnienia wykroczenia polegającego na bezpodstawnym obniżeniu należnego pracownikowi wymiaru urlopu, a w konsekwencji na bezpodstawnym obniżeniu należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Niewydanie świadectwa pracy

Za niewydanie świadectwa pracy może zostać ukarany pracodawca, ale również pracownik kadr, jeżeli w wyniku jego zaniedbania świadectwo pracy nie zostało wydane pracownikowi. Wykroczeniem jest wyłącznie niewydanie świadectwa.

PRZYKŁAD

29 lutego 2012 r. z pracownikiem została rozwiązana umowa na czas nieokreślony. Od 15 marca br. w zakładzie pracy kontrolę rozpoczęła Państwowa Inspekcja Pracy. W trakcie kontroli stwierdzono, że pracodawca nie wydał świadectwa pracy temu pracownikowi, w związku z czym inspektor pracy wydał stosowne polecenie ustne w tym zakresie. Pracodawca wysłał pracownikowi świadectwo pracy za pośrednictwem poczty 17 marca br. Mimo to, inspektor pracy postawił pracodawcy zarzut popełnienia wykroczenia polegającego na niewydaniu pracownikowi świadectwa pracy w okresie od 8 do 17 marca 2012 r. Takie zachowanie pracodawcy jest zagrożone mandatem oraz grzywną, którą może nałożyć sąd rejonowy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olga Rzycka

Coach, trener, psycholog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »