| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Zastosowanie wobec pracownika kary porządkowej

Zastosowanie wobec pracownika kary porządkowej

Za nieprzestrzeganie ustalonego porządku pracy na pracownika może być nałożona kara porządkowa. Informację na ten temat pracodawca umieszcza w aktach osobowych pracownika. Wpis usuwa się z akt po roku nienagannej pracy.

Wysłuchanie pracownika

Przed zastosowaniem kary porządkowej pracodawca musi wysłuchać pracownika w zakresie okoliczności naruszenia jego obowiązków, chyba że pracownik zrezygnuje z przysługującego mu prawa. Wysłuchanie może nastąpić zarówno w formie ustnej, jak i pisemnego wyjaśnienia. Do celów dowodowych fakt wysłuchania pracownika w tym zakresie warto jednak potwierdzić na piśmie.

WAŻNE!

Obowiązku wysłuchania pracownika nie narusza realizacja tego obowiązku w ten sposób, że wysłuchania pracownika dokona inna wyznaczona do tego osoba niż uprawniona do wymierzenia kary porządkowej (wyrok SN z 9 kwietnia 1998 r.).

W przypadku nieobecności pracownika w zakładzie pracy i niemożności wysłuchania go bieg 2-tygodniowego terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia powrotu pracownika do pracy.

Przykład

29 lutego 2012 r. pracownik bez zgody pracodawcy opuścił stanowisko pracy o 2 godz. wcześniej, niż wynikało to z jego harmonogramu czasu pracy. W dniach od 1 do 14 marca pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego i przebywał za granicą. Do pracy wrócił 15 marca 2012 r. W tej sytuacji bieg 2-tygodniowego terminu przedawnienia rozpocznie się po powrocie pracownika, czyli 15 marca.

W przypadku niemożności wysłuchania pracownika zawieszeniu ulega jedynie 2-tygodniowy okres przedawnienia, w żadnym przypadku 3-miesięczny.

Powiadomienie pracownika o zastosowanej karze

Zastosowanie kary polega na przedstawieniu pracownikowi odpowiedniej pisemnej informacji, w której pracodawca jest zobowiązany podać 3 obligatoryjne elementy. Informacja musi zawierać:

  • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
  • datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia,
  • informację o prawie zgłoszenia w terminie 7 dni sprzeciwu od nałożonej kary.

Odmowa przyjęcia pisma, o którym pracownik wie, że zawiera informację o ukaraniu, jest równoznaczna z zawiadomieniem o zastosowaniu kary porządkowej w rozumieniu art. 110 i 112 k.p. (wyrok SN z 29 czerwca 2000 r.).

Procedura odwoławcza

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od zastosowanej wobec niego kary porządkowej w terminie 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu. Niezachowanie tego terminu pozbawia pracownika możliwości wniesienia sprzeciwu i pracodawca może pozostawić taki spóźniony sprzeciw bez rozpoznania.

Jeżeli pracownik wniesie sprzeciw w odpowiednim terminie, pracodawca ma 14 dni na podjęcie decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu tego sprzeciwu. Przed podjęciem tej decyzji ma obowiązek rozpatrzyć stanowisko reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, jeżeli taka działa w zakładzie i pracownik do niej należy lub zgodziła się ona reprezentować pracownika, mimo że nie jest on w niej zrzeszony. Stanowisko to będzie miało charakter opiniodawczy. Nie jest ono dla pracodawcy wiążące.

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. „Milczenie” pracodawcy oznacza więc uwzględnienie sprzeciwu i anulowanie kary.

W przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik ma 14 dni od dnia zawiadomienia go o tym na wystąpienie do sądu pracy z powództwem o uchylenie zastosowanej wobec niego kary porządkowej. Rozstrzygnięcie sądu pracy zgodne z żądaniem pracownika powoduje takie same skutki jak uwzględnienie sprzeciwu przez pracodawcę.

Odpis zawiadomienia o ukaraniu wkłada się do części B akt osobowych pracownika. Taki odpis z akt osobowych pracodawca ma obowiązek usunąć po roku nienagannej pracy pracownika. Po tym okresie zastosowaną karę uznaje się za niebyłą.

Podstawa prawna:

  • art. 108–113 Kodeksu pracy.

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 9 kwietnia 1998 r. (I PKN 45/98, OSNP 1999/8/273),
  • wyrok SN z 29 czerwca 2000 r. (I PKN 716/99, OSNP 2002/1/10).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »