| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak sporzadzić regulamin pracy zgodny z prawem

Jak sporzadzić regulamin pracy zgodny z prawem

Regulamin pracy powinni sporządzić pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. Tworząc go pracodawca jest jednak ograniczony postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów (ustaw, rozporządzeń), z którymi nie może być on sprzeczny i mniej od nich korzystny. Opracowując regulamin pracy pracodawcy popełniają często błędy, których konsekwencje mogą być dla nich dotkliwe.

Informacja o karach porządkowych

Zawarte w regulaminie pracy zapisy dotyczące kar porządkowych nie powinny tworzyć nowego katalogu tych kar, ponieważ jest to niedozwolone. Zdarza się, że pracodawcy do kar porządkowych przewidzianych w Kodeksie pracy (kara upomnienia, kara nagany i kary pieniężne) dodają w regulaminie pracy np. karę zwrócenia uwagi lub karę ostrzeżenia. Stosowanie takich kar jest niedozwolone i stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, które jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł (art. 281 pkt 4 Kodeksu pracy).

Ponadto regulamin pracy może zawierać inne postanowienia regulujące organizację i porządek pracy w zakładzie, np. wprowadzenie 60-minutowej przerwy w pracy, wydłużenie rocznego limitu godzin nadliczbowych, ustalenie innych godzin czasu pracy w niedziele i święta, wskazanie katalogu przyczyn rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Wejście w życie regulaminu pracy

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Podanie regulaminu do wiadomości pracowników następuje w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Może to być wywieszenie na tablicy ogłoszeń, rozdanie każdemu z pracowników treści regulaminu lub rozesłanie go np. pocztą elektroniczną do pracowników. W treści regulaminu pracy warto również wskazać, w jakiej formie pracownicy będą zapoznawani z jego treścią. Wielu pracodawców zapomina również o tym, że wszelkie zmiany do regulaminu pracy podlegają tej samej procedurze wchodzenia w życie i zapoznawania z nimi pracowników, jak regulamin pracy.

Pracodawca jest zobowiązany zapoznać każdego z pracowników z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 9, art. 85 § 1–2, art. 86, art. 104–1043, art. 108 § 1–2, art. 129–130, art. 141, art. 151 § 4, art. 1511 pkt 1 lit. a, art. 1517 § 1, art. 1519 § 2, art. 2378 § 1, art. 281 pkt 4 Kodeksu pracy,
  • § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.),
  • § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.),
  • art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »