| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak sporzadzić regulamin pracy zgodny z prawem

Jak sporzadzić regulamin pracy zgodny z prawem

Regulamin pracy powinni sporządzić pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. Tworząc go pracodawca jest jednak ograniczony postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów (ustaw, rozporządzeń), z którymi nie może być on sprzeczny i mniej od nich korzystny. Opracowując regulamin pracy pracodawcy popełniają często błędy, których konsekwencje mogą być dla nich dotkliwe.

Obowiązki bhp

Pracodawca powinien ustalić w regulaminie pracy obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. W praktyce takie ustalenie najczęściej polega na umieszczeniu w regulaminie pracy postanowień zawartych w Kodeksie pracy w tym zakresie. Tymczasem regulamin pracy powinien ustalać te obowiązki w kontekście konkretnego rodzaju prac, jakie wykonują pracownicy, oraz specyfiki działania zakładu. Ma to bowiem duże znaczenie zarówno w przypadku stosowania kar porządkowych dla pracowników, jak również ewentualnego ustalania przyczyny wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawcy często zapominają też o określeniu w regulaminie sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, myląc ten obowiązek z koniecznością potwierdzenia poinformowania pracowników o zapoznaniu ich z oceną ryzyka zawodowego.

PROBLEM

W regulaminie pracy zakładu krawieckiego w rozdziale dotyczącym bhp zawarto zapis: „Pracownik potwierdza zapoznanie go z oceną ryzyka zawodowego pisemnym oświadczeniem, które jest umieszczane w jego aktach osobowych. Pracownicy są informowani o ryzyku zawodowym w czasie szkoleń bhp”. Takie zapisy są niewystarczające i nie wypełniają obowiązkowej treści regulaminu. Prawidłowa informacja w tym zakresie powinna przykładowo zawierać następujące postanowienie: „Pracownicy są informowani o ryzyku zawodowym związanym z pracą na poszczególnych stanowiskach pracy w czasie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez udostępnienie im treści oceny ryzyka zawodowego oraz omówienie zagrożeń występujących podczas pracy na ich stanowiskach pracy”. Taki zapis jest w pełni wystarczający i wskazuje na sposób informowania o ryzyku zawodowym.

Sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy

W regulaminie pracy trzeba określić przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Najczęstszy błąd w tym zakresie polega na tym, że pracodawcy ustalają zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy w sposób mniej korzystny dla pracowników od przepisów powszechnie obowiązujących. Zapisy regulaminu pracy, przykładowo, zobowiązują pracownika do poinformowania pracodawcy o przyczynie nieobecności najpóźniej w kolejnym dniu lub dostarczenia zwolnienia lekarskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni. Tymczasem w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Natomiast zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania pracodawcy, jeżeli jest on płatnikiem zasiłków.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »