| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wydanie duplikatu świadectwa pracy dla byłego pracownika

Wydanie duplikatu świadectwa pracy dla byłego pracownika

Zgłosił się do nas były pracownik z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa pracy. W jakim terminie mamy obowiązek wydać mu taki duplikat? Czy obowiązują nas w tym przypadku takie same przepisy, jak przy wydawaniu świadectwa pracy?

Sporządzenie odpisu świadectwa

Przepisy nie regulują również technicznej strony sporządzenia odpisu świadectwa pracy. Z całą pewnością postępowanie pracodawcy będzie nieprawidłowe, jeżeli zostanie sporządzone od podstaw całkowicie nowe świadectwo pracy, z obecną datą czy z uwzględnieniem nowych danych wynikających np. z przekształceń firmy, ponieważ w przepisach występuje pojęcie „odpis”, a nie kopia. Zgodnie z przeważającym poglądem panującym w literaturze prawa pracy przyjmuje się, że skserowanie czy sporządzenie fotokopii przez pracodawcę egzemplarza świadectwa pracy przechowywanego w dokumentacji pracowniczej nie spełni wymogu sporządzenia odpisu.

Należy zatem uznać, że sporządzenie duplikatu świadectwa polega na przygotowaniu identycznego jak oryginał odpisu tego świadectwa, który powinien zawierać wszystkie informacje zawarte w kopii świadectwa pracy, będącej w posiadaniu pracodawcy, konieczne do ustalenia uprawnień pracowniczych. Wątpliwości budzi kwestia, kto powinien podpisać sporządzony odpis świadectwa – czy zawsze musi to być ta sama osoba, która podpisała wcześniej wydane pracownikowi świadectwo. W praktyce może to być utrudnione – wówczas nie ma przeszkód, aby odpis został opatrzony podpisem obecnego pracodawcy lub osoby występującej w imieniu pracodawcy w sprawach pracowniczych. Dopuszczalne jest też podanie na kopii informacji, że świadectwo pracy podpisał np. dryrektor X.

Z wydaniem pracownikowi świadectwa pracy wiąże się obowiązek przechowywania jego kopii w dokumentacji pracowniczej. Przepisy nie wprowadzają takiego obowiązku w przypadku wydania pracownikowi odpisu kopii świadectwa. Z praktycznych względów wskazane jest umieszczenie w części C akt osobowych informacji o fakcie sporządzenia i wydania pracownikowi takiego odpisu. Dobrym rozwiązaniem może być sporządzenie odpisu w 2 egzemplarzach – jednego dla byłego pracownika, a drugi można przechowywać w dokumentacji pracowniczej wraz z wnioskiem byłego pracownika w sprawie wydania odpisu.

Korekta odpisu świadectwa

W praktyce może się zdarzyć, że odpis świadectwa pracy zawiera błędy. Przepisy prawa pracy nie regulują trybu postępowania w takiej sytuacji. Należy jednak przyjąć, że były pracownik może wówczas wystąpić do byłego pracodawcy z wnioskiem o wydanie nowego, poprawnie sporządzonego odpisu. Może to uczynić w każdym czasie, a nie tylko w 7-dniowym terminie zastrzeżonym do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie oryginału świadectwa, które pracodawca wydał w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Pracodawca nie ma prawa odmówić sporządzenia nowego, poprawionego odpisu świadectwa pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 97 § 1, § 4 Kodeksu pracy,
  • § 2, § 3, § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.),
  • § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »