| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Ochrona stosunku pracy nowo zatrudnionego pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Ochrona stosunku pracy nowo zatrudnionego pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Zatrudniliśmy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. W poprzedniej firmie korzystał on z ochrony przed zwolnieniem z pracy przez 3 miesiące w związku z obniżonym wymiarem etatu. Pracownik również u nas poprosił o obniżenie wymiaru czasu pracy. Przez jaki okres w takim przypadku będzie mu przysługiwała ochrona przed zwolnieniem z pracy w naszej firmie?

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony przez 4 miesiące na 7/8 etatu, a następnie skorzystał z prawa wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy (do 1/2 etatu) przez 3,5 miesiąca, co oznacza, że wykorzystał 3,5 miesiąca ochrony przed zwolnieniem z pracy. Po tym okresie pracownik zmienił pracodawcę. U kolejnego pracodawcy pracownik złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy – także do 1/2 etatu i był przekonany, że przysługuje mu jeszcze 8,5 miesiąca ochrony z tego tytułu. Ze świadectwa pracy wynikało, że we wcześniejszym okresie pracownik także pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nowy pracodawca miał zatem wątpliwość, czy było to zwykłe zatrudnienie na część etatu czy obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z przywilejem, jaki przysługuje osobom uprawnionym do urlopu wychowawczego. Ponieważ pracownik chciał skorzystać z przysługującego mu dłuższego okresu ochrony niż to ustalił pracodawca, przedłożył mu oświadczenie uzyskane od poprzedniego pracodawcy, z którego wynikało, że okres ochrony, z jakiego ten pracownik skorzystał u poprzedniego pracodawcy w związku z korzystaniem z prawa wykonywania pracy w obniżony wymiarze czasu pracy, to 3,5 miesiąca. Nowy pracodawca uznał, że taki dokument jest dla niego wystarczający, aby przyjąć, że ochrona przysługuje pracownikowi jeszcze przez 8,5 miesiąca.

Pracodawca ustala uprawnienia pracownicze na podstawie dokumentów przedstawionych przez pracownika, zatem to on będzie decydował, w jakim okresie taka ochrona obejmuje pracownika.

Warto pamiętać, że zasada prawa cywilnego, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 Kodeksu cywilnego), jest aktualna. Jeżeli zatem, zdaniem pracownika, długość okresu ochrony stosunku pracy ustalona przez kolejnego pracodawcę nie jest zgodna ze stanem faktycznym, powinien on udowodnić swoje prawo. W przypadku sporu sprawę będzie rozstrzygał właściwy sąd pracy.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w czasie, gdy pracownik korzysta z obniżonego wymiaru etatu, jest dopuszczalne w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Gdy zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownicy uprawnieni do urlopu wychowawczego pracujący w obniżonym wymiarze czasu pracy nie korzystają z ochrony przed zwolnieniem z pracy, gdyż nie zostali wymienieni w art. 5 ust. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej ustawa o zwolnieniach grupowych). Zatem w razie potrzeby przeprowadzenia przez pracodawcę tzw. zwolnień grupowych lub zwolnień indywidualnych (art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych) mogą one objąć również pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, wykonujących pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy.

WAŻNE!

W razie zwolnień grupowych lub indywidualnych u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, pracownikom uprawnionym do urlopu wychowawczego i korzystającym z prawa wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy nie przysługuje ochrona.

Podstawa prawna

  • art. 1867, art. 1868, art. 300 Kodeksu pracy,
  • art. 6 Kodeksu cywilnego,
  • art. 5 ust. 5, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.),
  • § 6 ust. 2 pkt 2h rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »