| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Czas trwania podróży służbowej

Czas trwania podróży służbowej

Pracownik zatrudniony na stanowisku informatyka otrzymał polecenie wyjazdu służbowego na 4 miesiące do pracy w nowym oddziale firmy znajdującym się w mieście oddalonym o 120 km od miejscowości, w której pracodawca ma siedzibę (siedziba pracodawcy została wskazana w umowie o pracę jako stałe miejsce pracy pracownika). Nowy oddział naszej firmy znajduje się w odległości 30 km od miejsca zamieszkania tego pracownika. Pracodawca zapewnia mu codzienne przewozy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem. Czy w takiej sytuacji pracodawca może polecić świadczenie pracy w tym miejscu przez okres 4 miesięcy?

Nie możemy także mówić o krótkotrwałości wyjazdów wskazanych w pytaniu ze względu na codzienne powroty pracownika do miejsca zamieszkania. Wyjazdy te tworzą pewną ciągłość i traktujemy je jako jedną podróż służbową.

Państwa pracownik nie może być uznany za pracującego na pewnym obszarze, czyli za tzw. pracownika mobilnego. Wynika to nie tylko z zapisów umowy o pracę, ale także z charakteru jego pracy. Tak zwany pracownik mobilny nie wykonuje incydentalnie zadania związanego z oddelegowaniem poza miejsce pracy, lecz jego charakter pracy wymusza nieustanne przebywanie w trasie (uzasadnienie uchwały SN z 19 listopada 2008 r., II PZP 11/08, OSNP 2009/13-14/166, wyrok NSA z 14 września 2010 r. II FSK 648/09).

Powinni zatem Państwo potraktować ten 4-miesięczny wyjazd pracownika jako wyjazd, który nie może zostać narzucony przez pracodawcę w ramach polecenia podróży służbowej. Skierowanie pracownika na 4 miesiące do innej pracy powinno zatem nastąpić w ramach oddelegowania. Taka forma dotyczy bowiem dłuższych wyjazdów pracowników poza miejsce stałego świadczenia pracy. Aby doszło do oddelegowania pracownika, należy zmienić mu umowę o pracę w zakresie miejsca pracy na miejsce, w którym faktycznie będzie wykonywał pracę przez 4 miesiące. Zmiana taka może nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego. W takim przypadku można wprowadzić nawet czasową zmianę miejsca świadczenia pracy.

Pracownik najprawdopodobniej będzie zainteresowany zawarciem takiego porozumienia, gdyż jest to dla niego sytuacja bardziej korzystna ze względu na krótszy dojazd do miejsca wykonywania pracy.

Pracownik, który zawiera z pracodawcą porozumienie dotyczące świadczenia pracy przez pewien okres w innym niż stałe miejscu, pozbawia się jednocześnie prawa do świadczeń z tytułu podróży służbowej.

Korzyści

Pracownikowi, który został skierowany do innego miejsca pracy w ramach oddelegowania, nie przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 20 lutego 2007 r. (II PK 165/06, OSNP 2008/7-8/97) wskazał, że „z (...) przepisów regulujących podróż służbową nie wynika (...) zakaz delegowania pracownika niemającego charakteru podróży służbowej. W szczególności takim, niebędącym podróżą służbową, delegowaniem jest właśnie podjęcie się przez pracownika odbycia podróży połączonej z wykonaniem określonej pracy na podstawie porozumienia zawartego z pracodawcą. W takim przypadku nie znajdą zastosowania przepisy określające należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej. Dotyczą one bowiem jedynie delegowania mającego charakter podróży służbowej, tj. delegowania „narzuconego” pracownikowi w drodze polecenia zobowiązującego go do odbycia takiej podróży”.

Podstawa prawna

  • art. 42 § 4, art. 775 Kodeksu pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »