| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Pracownicy pedagogiczni wyłączeni spod Karty Nauczyciela

Pracownicy pedagogiczni wyłączeni spod Karty Nauczyciela

Nowe uregulowanie spraw związanych ze wspieraniem rodziny i wprowadzenie systemu pieczy zastępczej pozbawia pracowników pedagogicznych z dotychczasowych placówek opiekuńczo-wychowawczych uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela.

W przypadku pozostałych wychowawców, w tym również pracowników niebędących nauczycielami, podlegali oni przepisom Kodeksu pracy. Ustawa o pracownikach samorządowych nie reguluje już obowiązujących tych pracowników norm czasu pracy i w tym zakresie odsyła do przepisów Kodeksu pracy. Tak więc czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może przekraczać 4 miesięcy.

Przykład

Karol B. od 2000 r. jest wychowawcą zatrudnionym w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym, dlatego podlega przepisom Karty Nauczyciela, w tym również odnośnie do czasu pracy. Jego pensum wynosi 26 godzin tygodniowo. Nie obowiązuje go ani norma dobowa, ani przeciętnie tygodniowa, a jedynie – zgodnie z Kartą Nauczyciela – jego tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 40 godzin. W tym samym ośrodku w 2005 r. został zatrudniony Zenon W. również jako wychowawca, którego czas pracy reguluje Kodeks pracy (a więc pracuje 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym). Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2014 r. czas pracy obu wychowawców będzie regulował wyłącznie Kodeks pracy.

W zaistniałej dualistycznej sytuacji możliwe jest ustalanie rozkładów czasu pracy, które będą przewidywać pracę przez więcej niż 5 dni w tygodniu i więcej niż 40 godzin tygodniowo przy równoczesnym ustaleniu odpowiednio mniejszej liczby dni i godzin pracy w innych tygodniach okresu rozliczeniowego, jak również przy zachowaniu niezbędnej liczby dni wolnych od pracy.

Tylko do 2014 r.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje, że wychowawcy zatrudnieni w omawianych placówkach przed 2004 r. będą podlegali przepisom Karty Nauczyciela przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy. Przez okres 2 lat nadzór pedagogiczny w stosunku do tych pracowników będzie sprawował wojewoda. Po upływie tego terminu pracownicy ci staną się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.

Podsumowując, od 2014 r. wychowawcy tych placówek będą posiadali jednolity status, a w konsekwencji utracą przywileje, jakie gwarantowała im Karta Nauczyciela m.in. w zakresie:

  • czasu pracy,
  • uprawnień urlopowych,
  • wynagrodzeń,
  • świadczeń socjalnych,
  • uprawnień emerytalnych.

Placówki wsparcia dziennego i placówki interwencyjne

Obecnie w myśl przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wychowawcy zatrudnieni w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych stają się pracownikami placówek wsparcia dziennego, natomiast wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczych typu interwencyjnego stają się pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych pełniących funkcję interwencyjną. Natomiast wychowawcy zatrudnieni w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizującego stają się pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych pełniących funkcje specjalistyczno-terapeutyczną. Pracownicy, którzy nie będą spełniali wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie tej ustawy, będą mogli nadal być zatrudnieni na tych stanowiskach, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto działające obecnie całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego będą funkcjonowały jedynie przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 ze zm.),
  • art. 204 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU nr 149, poz. 887).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »