| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Ustawa antykryzysowa po dwóch latach obowiązywania

Ustawa antykryzysowa po dwóch latach obowiązywania

Pracodawca, podejmując decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas określony z naruszeniem przepisów ustawy antykryzysowej, powinien liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami w postaci związania się z pracownikiem umową na czas nieokreślony.

Zagadnieniem, które budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, pozostaje natomiast kwestia, czy umowa na czas określony zawierana np. 1 sierpnia 2011 r. również nie może przekroczyć 24-miesięcznego limitu wyznaczonego ustawą. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że zawarcie każdej umowy rozpoczynającej naliczanie 24-miesięcznego okresu po 31 grudnia 2009 r. w zasadzie nigdy nie będzie skutkować przekroczeniem limitu z art. 13 ustawy. Dzieje się tak, ponieważ 24 miesiące później, czyli po 31 grudnia 2011 r., ustawa, a wraz z nią limity czasowego zatrudnienia, przestaną obowiązywać. Przyjmując takie stanowisko, wydaje się, że po 31 grudnia 2009 r. strony mogłyby zawrzeć umowę na czas określony na okres dłuższy niż 24 miesiące. Podsumowując, do umów zawartych później niż 31 grudnia 2009 r. nie stosuje się już 24-miesięcznego limitu.

Ustawa antykryzysowa a art. 251 k.p.

Do umów o pracę zawartych na czas określony, trwających 1 stycznia 2012 r., stosuje się art. 251 k.p., zgodnie z którym trzecia umowa o pracę zawarta na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony, jeśli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej przekraczała 1 miesiąc.

WAŻNE!

Z uwagi na wyłączenie stosowania art. 251 k.p. w okresie od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. zawarcie przez pracodawcę z tym samym pracownikiem trzeciej umowy na czas określony nie spowoduje jej przekształcenia w umowę na czas nieokreślony.

Żadna z umów na czas określony, która rozwiąże się lub wygaśnie przed 1 stycznia 2012 r., nie będzie uwzględniana przy stosowaniu art. 251 k.p. Natomiast umowa na czas określony, która została zawarta w trakcie obowiązywania ustawy i będzie trwała w dniu 1 stycznia 2012 r., będzie pierwszą umową w sekwencji umów z art. 251 k.p.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów ustawy antykryzysowej

Ustawa antykryzysowa nie określa, jak postępować z umowami na czas określony zawartymi przed 22 sierpnia 2009 r., których czas trwania – licząc od tego dnia – przekracza 24 miesiące (a termin rozwiązania przypada przed 31 grudnia 2011 r.). A zatem trudno przyjąć, aby umowy takie rozwiązywały się automatycznie z upływem 24 miesięcy lub przekształcały w umowy o pracę na czas nieokreślony. Skrócenie takiej umowy do 24 miesięcy może więc nastąpić wyłącznie w drodze rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Odmiennie natomiast należałoby traktować umowę na czas określony zawartą już w trakcie obowiązywania ustawy antykryzysowej, której okres trwania przekracza 24 miesiące. Wobec braku uregulowań w ustawie w tym zakresie w literaturze prezentowane są stanowiska, że umowa na czas określony zawarta z naruszeniem przepisu wprowadzającego 24-miesięczny limit może być uznana za umowę zawartą na czas nieokreślony. Należy więc przyjąć, że mimo iż ustawa antykryzysowa nie przewiduje przekształcenia z mocy prawa umowy o pracę na czas określony zawartej z naruszeniem 24- -miesięcznego limitu przewidzianego w art. 13 ust. 1 ustawy antykryzysowej, to konsekwencją naruszenia wskazanego limitu może być uznanie przez sąd, że między stronami doszło do zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Do takich ustaleń może jednak dojść jedynie na skutek wystąpienia z powództwem zainteresowanego pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 13, art. 24 ust. 2, art. 35 ust. 3 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (DzU nr 125, poz. 1035).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »