| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Zasady odpowiedzialności majątkowej urzędników państwowych za rażące naruszenie prawa

Zasady odpowiedzialności majątkowej urzędników państwowych za rażące naruszenie prawa

Przed 17 maja br. funkcjonariusz publiczny za nieumyślne, rażące naruszenie prawa odpowiadał do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie ta odpowiedzialność została zaostrzona i skutkuje zapłatą odszkodowania do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia.

Warunki powstania odpowiedzialności

Nowa ustawa wprowadziła nieznane dotychczas warunki powstania odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.

Aby funkcjonariusz publiczny poniósł odpowiedzialność, musi nastąpić:

  • rażące naruszenie prawa przez zawinione działanie lub zaniechanie funkcjonariusza publicznego,
  • podjęcie przez organ administracji publicznej lub organ podatkowy czynności albo wydanie przez organ administracji publicznej, organ podatkowy, sąd powszechny, sąd administracyjny decyzji administracyjnej bądź orzeczenia o rażącym naruszeniu prawa przez funkcjonariusza publicznego, które są wymienione w art. 6 nowej ustawy,
  • wypłata przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego odszkodowania osobie, której została wyrządzona szkoda przy wykonywaniu przez funkcjonariusza publicznego władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa; taka wypłata musi nastąpić na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody.

Przykład

Artur W. jest starszym specjalistą w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w A. 20 czerwca otrzymał pozew z Sądu Rejonowego w A. o zapłatę odszkodowania w wysokości 10 000 zł za wydanie decyzji bez podstawy prawnej 1 maja 2000 r. W pozwie wskazano art. 5 ustawy z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa jako podstawę prawną odpowiedzialności Artura W. Urząd Miejski w A. nie wypłacił jeszcze odszkodowania osobie, której została wyrządzona szkoda wydaniem ww. decyzji. Artur W. może się bronić, składając do Sądu Rejonowego w A. odpowiedź na pozew. Ponadto powinien wnieść o oddalenie powództwa z uwagi na brak podstaw do zastosowania ww. ustawy do zdarzenia opisanego w pozwie. Ta ustawa może mieć zastosowanie tylko do zachowań funkcjonariuszy publicznych, które nastąpiły od 17 maja 2011 r. Ponadto za oddaleniem powództwa przeciwko Arturowi W. przemawia niewypłacenie poszkodowanemu przez urząd miejski odszkodowania, co jest jednym z warunków koniecznych do powstania odpowiedzialności na podstawie wspomnianej ustawy.

Granice i etapy odpowiedzialności majątkowej

Dotychczasowe przepisy różnicowały granice odpowiedzialności majątkowej w zależności od stopnia winy funkcjonariusza publicznego. Umyślne wyrządzenie szkody skutkowało obowiązkiem zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości (art. 415 i 441 k.c. i art. 122 k.p.). Natomiast nieumyślne wyrządzenie szkody powodowało obowiązek zapłaty odszkodowania przez funkcjonariusza publicznego (będącego pracownikiem) maksymalnie do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »