| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Termin przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia

Termin przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia

Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę miesiąc przed jego przystąpieniem do pracy. Czy informację o warunkach zatrudnienia trzeba przekazać mu w ciągu 7 dni od zawarcia umowy czy od przystąpienia do pracy? Czy jeżeli zmieniamy godziny pory nocnej, a w naszej firmie nie ma regulaminu pracy, to musimy zmienić pracownikom informację o warunkach zatrudnienia?

Zmiana godzin pory nocnej w informacji o warunkach zatrudnienia

W przypadku pracodawców niemających obowiązku tworzenia regulaminu pracy, informacja o porze nocnej powinna być zawarta w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kodeksu pracy). Wówczas informacja o porze nocnej będzie częścią sporządzanej indywidualnie dla każdego pracownika informacji o dodatkowych, pozaumownych warunkach zatrudnienia. Przepisy nie rozstrzygają wprost, czy trzeba zmieniać pracownikom informację o warunkach zatrudnienia w przypadku, gdy zmieniły się warunki pracy wynikające najczęściej z przepisów wewnątrzzakładowych, np. pora nocna, termin wypłaty wynagrodzenia itp. Taki obowiązek został jedynie uregulowany bezpośrednio, jeżeli następuje zmiana indywidualnych warunków zatrudnienia (normy czasu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia) oraz częstotliwości wypłaty wynagrodzenia lub gdy pracownik zostaje objęty układem zbiorowym pracy. W związku z tym, że pracodawca, który nie posiada regulaminu pracy, musi podać dodatkowe informacje w informacji o warunkach zatrudnienia, należy przyjąć, że w razie ich zmiany musi również o tym poinformować pracowników. W innym przypadku posiadaliby oni nieaktualne informacje o warunkach zatrudnienia. Zatem dokonując zmiany godzin pory nocnej powinni Państwo zmienić pracownikowi indywidualną informację o warunkach zatrudnienia.

Sposób przekazania zmiany informacji o porze nocnej

Przepisy nie regulują precyzyjnie trybu i formy, w jakich należy dokonywać zmiany godzin pory nocnej. Można jednak przyjąć, że zmiana informacji o porze nocnej powinna nastąpić zgodnie z trybem przewidzianym dla zmiany innych warunków zatrudnienia, w przypadku których przepisy przewidują bezpośrednio obowiązek aktualizacji. Zatem w praktyce można tego dokonać przez sporządzenie nowych pisemnych informacji uwzględniających zmianę i skierowanych do każdego pracownika lub wprowadzić aneksy do dotychczasowych informacji o warunkach zatrudnienia. Przepisy nie wskazują też jednoznacznie terminu, w jakim należy przekazać informację o zmianie pory nocnej. Stosując posiłkowo zawarty w Kodeksie pracy tryb zmiany pozostałych warunków zatrudnienia można przyjąć, że informacja w sprawie zmiany pory nocnej powinna być podana pracownikom do wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian (art. 29 § 32 Kodeksu pracy). Podpisaną przez pracownika kopię pisma informującego o zmianie pory nocnej powinni Państwo przechowywać w części B akt osobowych.

Informację o warunkach zatrudnienia należy przekazać pracownikom nie tylko na etapie zawierania pierwszej umowy o pracę – np. umowy na okres próbny. Przy zawieraniu kolejnych umów prawo nie zwalnia pracodawcy z obowiązku pisemnego informowania pracownika o jego warunkach zatrudnienia. Taką informację należy sporządzać oddzielnie dla każdego pracownika, w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez pracodawcę lub upoważnionego pracownika. Podpisany przez pracownika egzemplarz informacji o warunkach zatrudnienia dołączamy do części B akt osobowych pracownika.

Obowiązek informacyjny wobec pracownika nie będzie spełniony w przypadku wysłania do niego e-maila zawierającego dodatkowe, indywidualne warunki zatrudnienia lub gdy informacje te umieścimy na tablicy ogłoszeń.

Podstawa prawna

  • art. 26, art. 29 § 1, § 3, § 32, § 4 Kodeksu pracy,
  • § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »