| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Zmiana miejsca pracy pracownika w wieku przedemerytalnym

Zmiana miejsca pracy pracownika w wieku przedemerytalnym

Zatrudniamy pracownika podlegającego ochronie przedemerytalnej. Nasza firma zmienia siedzibę. Pracownik podlegający ochronie przed zwolnieniem nie zgodził się na zmianę miejsca pracy w drodze porozumienia stron. Wykonywanie pracy przez pracownika w dotychczasowym miejscu jest niemożliwe. Jak w takiej sytuacji możemy zmienić jego miejsce pracy?

Jeżeli natomiast zatrudniają Państwo mniej niż 20 pracowników, wówczas nie można wręczyć wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi w wieku przedemerytalnym z powodu zmiany miejsca pracy. Jeżeli nie jest możliwe jego zatrudnianie w dotychczasowym miejscu pracy, mogą go Państwo skierować do innej pracy bez zmiany umowy maksymalnie na okres 3 miesięcy, a w późniejszym okresie np. zwolnić z obowiązku świadczenia pracy lub udzielić urlopu wypoczynkowego. Udzielenie urlopu wypoczynkowego w terminie wyznaczonym przez pracodawcę będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy pracownik wyrazi na to zgodę, chyba że termin ten wynika z planu urlopów.

Natomiast powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę bez jego zgody i bez konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego jest możliwe wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Nie może to jednak spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika i praca musi odpowiadać jego kwalifikacjom.

PRZYKŁAD

Stanowiska pracy pracownika X i pracownika Y wymagają posiadania takich samych kwalifikacji. Pracownik X ma 63 lata, a pracownik Y zachorował. Niewykonywanie pracy na stanowisku zajmowanym przez pracownika Y jest bardzo niekorzystne dla pracodawcy. Pracodawca może w tym przypadku przenieść pracownika X na stanowisko pracy pracownika Y na okres do 3 miesięcy. Musi przy tym zapewnić pracownikowi X wynagrodzenie nie niższe niż dotychczasowe.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość zmiany warunków zatrudnienia pracownika podlegającego ochronie przedemerytalnej. Dzieje się tak wówczas, gdy wypowiedzenie dotychczasowych warunków stało się konieczne ze względu na:

  • wprowadzenie nowych (mniej korzystnych) zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy (art. 43 pkt 1 Kodeksu pracy),
  • stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy),
  • niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania (art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy).

Jeżeli w takich przypadkach pracownik nie przyjmie zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy, jego umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

PRZYKŁAD

Pracownik ma 62 lata i pracuje na stanowisku kierowcy w firmie przewozowej. W trakcie okresowych badań lekarskich stwierdzono u niego pogorszenie wzroku w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie pojazdów mechanicznych. Pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, proponując mu stanowisko portiera. Pracownik nie wyraził na to zgody. W takim przypadku umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna

  • art. 39, art. 42 § 1–2 i § 4, art. 43, art. 163 Kodeksu pracy,
  • art. 5 ust. 5–6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • art. 24 ust. 1, art. 27, art. 29 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olga Rzycka

Coach, trener, psycholog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »