| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Roszczenia za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy

Roszczenia za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy

W orzecznictwie sądowym powszechnie aprobowane jest stanowisko, że pracownik może dochodzić – na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym – roszczeń uzupełniających w celu zrekompensowania szkody spowodowanej wypadkiem przy pracy, która nie została pokryta w ramach przyznanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków.

Należy również dodać, że w niektórych przypadkach odpowiedzialność pracodawcy może opierać się na art. 435 k.c. Przepis ten statuuje rozszerzoną odpowiedzialność cywilnoprawną przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody na zasadzie ryzyka (zakłady energetyczne, kopalnie, huty). W tym przypadku poszkodowany musi wykazać przed sądem, że uszczerbek na zdrowiu pozostaje w normalnym związku przyczynowym z ruchem przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność pracodawcy może zostać wyłączona, jeśli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności. Roszczenie pracownika może nie znaleźć podstaw, jeżeli np. wbrew obowiązującym zasadom uruchomił on maszynę, zdejmując z niej elementy ochronne. W takiej sytuacji można dopatrywać się wyłącznej winy pracownika. Odmienne konkluzje należałoby z kolei wywieść, gdyby przełożeni tolerowali wykonywanie pracy bez zabezpieczenia. Tutaj pracownikowi zostałoby przypisane przyczynienie się do wypadku. Sąd dokonałby rozdziału odpowiedzialności między pracownika i pracodawcę.

Sąd orzekający w sprawie, określając wysokość renty lub zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz pracownika, powinien wziąć pod uwagę przyznane mu wcześniej odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego, a także ubezpieczenia cywilnego (co ma miejsce w przypadku objęcia pracowników ubezpieczeniem na życie przez pracodawcę). Także ewentualne przyczynienie się poszkodowanego pracownika do powstania zaistniałej szkody wpłynie na zmniejszenie należnych mu świadczeń (art. 362 k.c.). Rozmiar renty zależy od wysokości dochodów, jakie mógłby uzyskać poszkodowany, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Przy częściowym ograniczeniu zarobkowania pracownika podstawę ustalenia wysokości renty wyrównawczej stanowi wysokość przewidywanego wynagrodzenia pomniejszonego o wynagrodzenie, które jest w stanie uzyskać, wykorzystując ograniczoną zdolność do pracy.

Pracownik powinien zgłosić żądania przed upływem okresu przedawnienia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »