| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Czy dwa pisma urzędowe mogą być doręczone w jednym liście

Czy dwa pisma urzędowe mogą być doręczone w jednym liście

Dopuszczalne jest przesłanie kilku decyzji organu administracji publicznej w jednej przesyłce (kopercie). Odbiór tej przesyłki, udokumentowany prawidłowo sporządzonym pocztowym potwierdzeniem odbioru, skutkuje doręczeniem wszystkich decyzji znajdujących się w tej przesyłce (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lipca 2010 r., II FSK 372/09).

Rozstrzygnięcia sądów

Odwołanie to zostało oddalone przez urząd jako wniesione po terminie. Rozpatrujący odwołanie dyrektor izby skarbowej stwierdził, że w aktach znajduje się potwierdzenie odbioru przesyłki. Potwierdzenie to stanowi dokument urzędowy. Na potwierdzeniu odbioru znajdowała się adnotacja sporządzona tym samym charakterem pisma i tym samym tuszem o treści „decyzje” ze wskazaniem daty ich wydania i obydwu numerów. Zawiera też datę doręczenia decyzji, podpis doręczającego i odbiorcy. Potwierdzenie to nie zawiera żadnych skreśleń, nie nosi cech dopisywania, poprawiania ani innych śladów przerabiania. Należało zatem uznać, że powyższe potwierdzenie odbioru zostało sporządzone prawidłowo i stanowi wystarczający dowód na odebranie przesyłki. Podobnie orzekł również Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. oddalając skargę. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w całości oddalił skargę kasacyjną. Uzasadniając wyrok stwierdził, że zarówno urzędy, jak i WSA prawidłowo orzekały w sprawie. Przepisy Ordynacji podatkowej nie nakazują bowiem urzędom odrębnego doręczania stronie każdej z decyzji wydanych w postępowaniu podatkowym. Wymóg taki nie został bowiem ustalony w art. 144–154 Ordynacji. Tym samym odwołanie od drugiej decyzji zostało wniesione po terminie i jako takie powinno być pozostawione bez rozpoznania, gdyż zainteresowany nie wykazał powodów usprawiedliwiających opóźnienie.

Wnioski

Opisany wyżej wyrok NSA, choć odnoszący się do spraw podatkowych, może mieć duże znaczenie także w innych sprawach administracyjnych. Praktycznie żaden przepis proceduralny nie przewiduje konieczności przesyłania decyzji organów władzy publicznej w odrębnych przesyłkach (listach). Dotyczy to w szczególności spraw podatkowych, ale również w przypadku innych spraw administracyjnych nie obowiązują przepisy nakazujące doręczanie pism w osobnych przesyłkach (zob. art. 39–49 Kodeksu postępowania administracyjnego). Jeżeli pocztowe potwierdzenie odbioru jest sporządzone prawidłowo i znajdują się na nim adnotacje dotyczące wszystkich decyzji lub nakazów (tj. oznaczenie organu wydającego, daty i sygnatury), wówczas należy uznać, że wszystkie te decyzje zostały doręczone w tym samym dniu – przy odbiorze jednej przesyłki.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »