| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Od 16 lipca 2010 r.obowiązują nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników. Dotycząca tego zagadnienia nowelizacja Kodeksu pracy została podpisana przez Marszałka Sejmu pełniącego obowiązki Prezydenta 8 czerwca 2010 r.

Nakaz odpracowania nauki

Według nowych przepisów pracodawca, który wspomógł finansowo pracownika w nauce, może od niego żądać, by:

  • pozostawał u niego w zatrudnieniu jakiś czas po zakończeniu nauki,
  • w razie naruszenia tego zakazu zwrócił część kosztów.

Występujący zarówno na podstawie poprzednich, jak i nowych regulacji okres obowiązkowego zatrudnienia po zakończeniu szkolenia trwa maksymalnie 3 lata, poczynając od zakończenia podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Aby ustalić, kiedy następuje ten koniec, każdą formę edukacji analizujemy osobno.

Kiedy się kończy podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 * Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

** Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216).

PRZYKŁAD

Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę szkoleniową, według której firma opłacała 75% czesnego za każdy zaliczony semestr (bez powtarzania) studiów, a w zamian ustanowiła obowiązek 3-letniego okresu zatrudnienia po zakończeniu nauki. Końcowy egzamin na ostatnim roku studiów zatrudniony złożył z wynikiem pozytywnym 20 czerwca 2011 r., ale pracę magisterską obronił dopiero 15 grudnia 2011 r. Trzyletnia karencja, podczas której pracownik nie powinien odejść z pracy, biegnie od 15 grudnia 2011 r. i upłynie 14 grudnia 2014 r. Gdy w tym okresie pracownik złoży wymówienie lub zostanie z nim rozwiązana umowa bez wypowiedzenia, pracodawca będzie mógł upomnieć się o zwrot części kosztów wyłożonych przez zakład na jego edukację. Terminy w prawie pracy mijają w dniu poprzedzającym dzień, który datą lub nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu (wyroki SN z 17 listopada 2004 r., II PK 64/04 i z 19 grudnia 1996 r.; I PKN 47/96 oraz uchwała z 21 maja 1991 r.; I PZP 16/91).

Pracownik będzie zobowiązany zwrócić pracodawcy poniesione koszty szkolenia, jeśli w trakcie nauki oraz w okresie uzgodnionym między stronami, nie dłuższym niż 3 lata, rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia:

  • z winy pracodawcy bez uzasadnionego powodu,
  • w związku z mobbingiem mimo braku przyczyn (art. 943 i art. 551 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Firma sfinansowała pracownicy czesne za drogi kurs informatyczny i egzaminy w wysokości 25 tys. zł. Przyjmujemy, że na 10 miesięcy przed upływem karencji wynikającej z umowy szkoleniowej pracownica złoży wypowiedzenie ze względu na mobbing, ponieważ bezpośredni przełożony nie miał dla niej czasu i ostentacyjnie – zdaniem zainteresowanej – ją ignorował. Takie rozstanie jest jedną z okoliczności uzasadniających bezsankcyjne odejście zatrudnionego z pracy (bez konieczności zwrotu części kosztów nauki poniesionych przez zakład) pod warunkiem, że zarzuty są słuszne. Zakładamy, że sąd oddali jednak pozew pracownicy. Wówczas pracodawca będzie miał prawo domagać się oddania części wydatków poniesionych na jej kształcenie.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »