| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Czy można przeprowadzić postępowanie sądowe przeciwko pracownikowi, jeśli jego adres zamieszkania jest nieznany

Czy można przeprowadzić postępowanie sądowe przeciwko pracownikowi, jeśli jego adres zamieszkania jest nieznany

Wnieśliśmy sprawę przeciwko byłemu pracownikowi o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia zakazu konkurencji. Okazało się, że pozew nie może mu zostać doręczony, ponieważ były pracownik nie przebywa pod znanym nam adresem. Sąd zobowiązał naszą spółkę do wskazania prawidłowego adresu byłego pracownika pod rygorem zawieszenia postępowania. Próby ustalenia prawidłowego adresu nie powiodły się. Według naszych danych zawartych w aktach osobowych i informacji uzyskanych z centralnego biura adresowego, wskazany przez nas adres był jedyny, pod jakim mieszkał nasz były pracownik. Czy istnieje możliwość, aby nie dopuścić do zawieszenia postępowania i dokończyć proces?

PRZYKŁAD

Pracodawca pozwał byłego pracownika, który po rozwiązaniu stosunku pracy wyjechał do pracy za granicę. Adres pracownika za granicą był znany pracodawcy. Przed sądem pracodawca domagał się ustanowienia kuratora procesowego dla pracownika, uzasadniając to tym, że pracownik nie przebywa w swoim miejscu zamieszkania w Polsce. Sąd odmówi ustanowienia kuratora, ponieważ doręczenia mogą być dokonywane na zagraniczny adres pracownika.

Kuratorem procesowym dla pracownika, którego miejsce pobytu jest nieznane, może być w zasadzie każdy, ponieważ przepisy procedury cywilnej nie określają w tym względzie specjalnych wymagań. Jednak w miarę możliwości kuratorem należy ustanowić osobę bliską dla reprezentowanej strony (pracownika) albo znającą stan sprawy (§ 114 rozporządzenia – Regulamin urzędowania sądów powszechnych). W praktyce sądowej kuratorami ustanawia się także adwokatów, radców prawnych lub pracowników sądu. Kuratorom takim należy się wynagrodzenie w wysokości przewidywanego wynagrodzenia, które jest zależne od rodzaju sprawy, a w sprawach o zapłatę – od wartości przedmiotu sporu. Dlatego uwzględnienie wniosku pracodawcy o ustanowienie kuratora procesowego sąd uzależni od złożenia przez pracodawcę zaliczki na wydatki z tym związane (chyba że pracodawca jest zwolniony z kosztów sądowych, wówczas zaliczka jest wypłacana z funduszu Skarbu Państwa).

WAŻNE!

Aby sąd uwzględnił wniosek o ustanowienie kuratora, pracodawca powinien wpłacić zaliczkę na poczet jego wynagrodzenia.

Od chwili ustanowienia kurator zastępuje pozwanego pracownika. Sąd doręcza mu wszelkie pisma przeznaczone dla pozwanego. Kurator jest również uprawniony do podejmowania za stronę reprezentowaną wszystkich czynności procesowych. Jednym z głównych zadań kuratora jest ponadto dążenie do ustalenia miejsca pobytu strony.

Rozpoznanie sprawy bez ustanowienia kuratora procesowego dla pozwanego, mimo wniosku powoda oraz istnienia ku temu przesłanek, powoduje pozbawienie możliwości pozwanego obrony swoich praw, co jest przyczyną nieważności postępowania (wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1994 r., I PRN 33/94, OSNP 1995/9/109). Identyczne skutki mogą nastąpić w sytuacji odwrotnej, tj. wtedy, gdy kurator został ustanowiony bez uprawdopodobnienia, że miejsce pobytu danej osoby jest nieznane, bądź dla osoby, której miejsce pobytu jest znane (postanowienie Sądu Najwyższego z 18 listopada 1982 r., I CR 389/82). Nieważność postępowania powoduje konsekwencje w postaci uchylenia wyroku, od którego wniesiono apelację, lub możliwość żądania wznowienia postępowania, jeżeli wyrok uprawomocnił się.

PRZYKŁAD

Pracodawca wiedział, że pracownik przeprowadził się jeszcze przed ustaniem stosunku pracy. Wnosząc przeciwko niemu sprawę o zapłatę odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkody w powierzonym mu przez pracodawcę mieniu, świadomie wskazał poprzedni adres pracownika i doprowadził do ustanowienia kuratora. Z udziałem kuratora przeprowadzono całe postępowanie. Pracownik dowiedział się o tym dopiero po uprawomocnieniu się wyroku i dowiódł, że jego nowy adres był cały czas znany pracodawcy. W tej sytuacji istnieją podstawy do wznowienia postępowania z powodu pozbawienia pozwanego pracownika możliwości obrony swoich praw przed sądem.

Podstawa prawna

  • art. 143–144 Kodeksu postępowania cywilnego,
  • § 114 rozporządzenia z 23 lutego 2007 r. Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.),
  • § 3, § 4 rozporządzenia z 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów (Dz.U. Nr 27, poz. 197 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »