| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Pracodawca powinien wprowadzić prawidłowe i dostosowane do potrzeb zakładu pracy regulacje dotyczące sposobów usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Jest to bardzo istotne przy ewentualnym ustaleniu, czy w danej sytuacji miało miejsce naruszenie zasad usprawiedliwiania nieobecności i przy wyciągnięciu konsekwencji dyscyplinarnych z tego powodu wobec pracownika. Częste, a zwłaszcza niezaplanowane nieobecności pracownicze mogą narażać pracodawcę na poważne szkody finansowe oraz w znacznym stopniu dezorganizować proces pracy.

Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy

Samo zawiadomienie o nieobecności ma na celu jedynie odpowiednio wczesne poinformowanie pracodawcy i może być dokonane w dowolnej formie. Jednak następnie pracownik powinien przedłożyć pracodawcy dowód usprawiedliwiający nieobecność, chyba że istnieje możliwość przedstawienia go wcześniej.

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy są:

  • zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
  • oświadczenie pracownika o konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły,
  • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się w charakterze strony lub świadka przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia; na takim wezwaniu powinna się znaleźć adnotacja o stawieniu się pracownika na to wezwanie,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych w warunkach uniemożliwiających wypoczynek nocny, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin.

Świadczenia za usprawiedliwioną nieobecność w pracy

Nie zawsze pracodawca musi płacić pracownikowi wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności. Można wyróżnić sytuacje, w których pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas zwolnienia, oraz takie, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę.

Płatne i niepłatne przez pracodawcę przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik zarabia 3200 zł wynagrodzenia zasadniczego i otrzymuje zmienne premie regulaminowe. 11 maja br. wyszedł na 3 godziny na obowiązkowe szczepienie. W maju br. otrzymał premię w wysokości 1320 zł. Była ona zaniżona z powodu niewykonywania pracy przez 3 godziny na skutek pójścia na szczepienie. Wyliczenie jego wynagrodzenia (ze zmiennego składnika) będzie wyglądało następująco:

1320 zł : 157 godz. (premię dzielimy przez liczbę godzin, w czasie których pracownik ją uzyskał; 160 godz. – 3 godz.) = 8,41 zł,

8,41 zł × 3 godz. (nieprzepracowane z powodu zwolnienia od pracy) = 25,23 zł (uzupełnienie premii, jakiego musi dokonać pracodawca).

Pracownik powinien otrzymać za maj br. 3200 zł pensji zasadniczej, 1320 zł premii i 25,23 zł uzupełnienia premii.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »