| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Prawo obowiązujące przy kierowaniu pracownika do pracy za granicą

Prawo obowiązujące przy kierowaniu pracownika do pracy za granicą

Zasady obowiązywania polskiego prawa pracy przy kierowaniu pracowników do pracy za granicą uzupełniają normy prawa obowiązującego w państwie przyjmującym.

Szczegóły umowy z pracownikiem

Pracownicy oddelegowani do wykonania określonej pracy przez cały czas pozostają w stosunku pracy ze swoim pracodawcą. Umowa realizowana przez pracodawcę powinna określać szczegóły pracy za granicą i wskazywać na fakt jej realizacji w warunkach oddelegowania. Określenie takie jest konieczne, aby pracodawca nie został posądzony o nielegalne formy prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia. Umowa taka ma jeszcze jeden aspekt praktyczny. Każde państwo członkowskie ma swoje unormowania w zakresie np. wynagrodzenia minimalnego, dodatku za nadgodziny czy wymiaru urlopu. Modyfikując umowę z pracownikiem kierowanym za granicę, należy nie tylko określić nowe miejsce pracy, ale również zmienić zapisy umowy tak, aby była dostosowana do systemu ochrony obowiązującego na terytorium państwa przyjmującego. Konsekwencją zrównania praw pracowniczych jest obciążenie pracodawcy kierującego pracownika za granicę podobnymi kosztami pracy oraz standardami bezpieczeństwa i zabezpieczenia społecznego. W poszukiwaniu wiedzy na temat prawa zagranicznego, które uzupełni stosunek pracy między przedsiębiorcą a delegowanym pracownikiem, przydatne będą sprawozdania na temat implementacji dyrektywy dostępne m.in. w języku angielskim.

Aby pracodawca mógł skorzystać ze zwolnień, jakie oferują kraje członkowskie, np. dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę, musi szczegółowo określić zakres umowy z pracownikiem.

Dyrektywa daje jednocześnie państwom członkowskim fakultatywną możliwość wyłączenia obowiązku zapłaty płacy minimalnej przy delegacji do pracy za granicę na okresy krótsze od 1 miesiąca oraz zapłaty płacy minimalnej i minimalnego okresu płatnego urlopu w przypadku nieznaczących (krótkich) okresów skierowania do pracy za granicę (art. 3 ust. 3-5 dyrektywy). I tak Hiszpania skorzystała ze wszystkich wyłączeń w odniesieniu do pobytów krótszych niż 8 dni, z wyłączeniem skierowania w trybie pracy tymczasowej. Malta wprowadziła wyłączenie minimalnych stawek płacy wraz ze stawką za nadgodziny w odniesieniu do skierowanych do pracy w tym kraju pracowników oraz do kierowania pracowników do zakładu albo przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorców na terytorium państwa członkowskiego, jeśli delegacja nie trwa dłużej niż miesiąc. W Słowenii również za zgodą przedstawicieli pracodawców i pracowników zastosowano to samo wyłączenie.

Czeski kodeks pracy przewiduje:

  • wyłączenie w odniesieniu do minimalnej stawki płacy wraz ze stawką za nadgodziny dla skierowań na okres krótszy niż 1 miesiąc w ciągu 12 miesięcy oraz
  • wyłączenie regulacji minimalnej stawki płacy wraz ze stawką za nadgodziny oraz minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych w przypadku skierowań do pracy krótszych niż 22 dni w ciągu 12 miesięcy.

Tego typu regulacje są jednak mało stabilne.

Szczególna staranność przy kierowaniu do pracy za granicę pozwoli pracodawcy zabezpieczyć się przed groźbą postępowania o prowadzenie nielegalnej działalności przez zagraniczne inspekcje pracy oraz przed niekontrolowanym wzrostem kosztów zatrudnienia.

Podstawa prawna:

  • dyrektywa nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (DzUrz UE Polskie wydanie specjalne z 2004 r., rozdz. 5, t. 2, s. 431-436),
  • Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (DzUrz UE C 334, 30.12.2005 r., s. 1),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (DzU L 177, 4.7.2008 r., s. 6-16).

Czytaj także

Autor:

doktorant w zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW

Źródło:

INFOR
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »