| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Świadczenia dla kształcących się nauczycieli

Świadczenia dla kształcących się nauczycieli

Nauczyciel skierowany do dalszej nauki może liczyć na przywileje w pracy. Jednak brak postępów w nauce może spowodować poważne konsekwencje, m.in. utratę płatnego urlopu na czas pobierania nauki.

Wymiar urlopów jest następujący:

• na studiach zaocznych - 28 dni roboczych,

• na studiach wieczorowych - 21 dni roboczych.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli ostatni rok studiów w szkole obejmuje tylko jeden semestr, to płatny urlop szkoleniowy ulega skróceniu o połowę.

W ostatnim roku studiów, niezależnie od urlopów wymienionych wyżej, nauczycielowi przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych płatnego urlopu na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego). Urlopów i zwolnień przewidzianych w rozporządzeniu udziela nauczycielowi dyrektor na podstawie dokumentacji przebiegu studiów.

Przepisy rozporządzenia dopuszczają również możliwość takiego ustalenia rozkładu czasu pracy nauczyciela, aby jego uczestnictwo w zajęciach w szkole wyższej nie powodowało konieczności zwalniania go z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin pracy. Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły i załączyć zaświadczenie potwierdzające rozkład zajęć na studiach.

Nauczyciel powtarza rok lub choruje

Nauczyciel, który nie zaliczył roku studiów, traci prawo do płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg i świadczeń przewidzianych w rozporządzeniu przez okres powtarzania roku. W tej sytuacji nauczyciel ma prawo do bezpłatnych zwolnień od pracy na czas obowiązkowych zajęć dydaktycznych i egzaminów.

Jeżeli jednak nauczyciel powtarza rok z powodu choroby lub innych wypadków losowych, to dyrektor może przyznać nauczycielowi w tym czasie płatny urlop szkoleniowy oraz inne ulgi i świadczenia przewidziane w rozporządzeniu.

Nauczyciel, który korzysta z urlopu szkoleniowego i zachorował, ma dwie możliwości, z których może skorzystać. Okres urlopu szkoleniowego przedłuża się o okres niezdolności do pracy bądź na wniosek nauczyciela dyrektor udziela części urlopu szkoleniowego niewykorzystanego z powodu niezdolności do pracy w terminie późniejszym.

WAŻNE!

Za czas urlopu szkoleniowego oraz płatnego zwolnienia od pracy nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia. Godziny ponadwymiarowe, przydzielone nauczycielowi w planie organizacyjnym szkoły i przypadające do realizacji w okresie urlopu szkoleniowego, traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.

Wymienione wyżej świadczenia przysługują nauczycielom kształcącym się na studiach wieczorowych bądź zaocznych. Są jednak nauczyciele, którzy studiują eksternistycznie. Oni także mają prawo do urlopów i innych świadczeń. Nauczycielowi, który przystępuje do egzaminów z zakresu programu określonego kierunku studiów wyższych w systemie eksternistycznym, przysługują płatne zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przystąpienia do tych egzaminów. Natomiast na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) nauczycielowi przysługuje ponadto 10 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego. Wszystkie wymienione wyżej świadczenia przysługują obligatoryjnie nauczycielowi, który został skierowany na studia przez dyrektora.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »