| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Jak rozliczać czas pracy w maju 2008 r.

Jak rozliczać czas pracy w maju 2008 r.

W maju br. występują cztery święta, tj. 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji), 11 maja (pierwszy dzień Zielonych Świątek) i 22 maja (Boże Ciało), które komplikują rozliczenie czasu pracy w tym miesiącu. Święta te mają wpływ na wymiar czasu pracy pracowników.

WAŻNE!

Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 3 maja br. nie może polegać na skróceniu pracy w sumie o 8 godzin w poszczególne dni tygodnia.

Jeśli zatem pracodawca zamiast udzielić takiego dnia wolnego oddawałby pracownikom po 2 godziny wolne przez 4 kolejne dni, tak aby pracownicy nie przepracowali więcej godzin, niż to wynika z obowiązującego ich w tym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy, to faktycznie osiągnąłby ten cel, jednak pracownicy mieliby w tym okresie o jeden dzień wolny za mało z tytułu zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Nie wystarczy zatem oddanie 8 godzin wolnych. Pracownicy muszą otrzymać odpowiednią liczbę dni wolnych z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a więc oprócz wszystkich wolnych w tym okresie rozliczeniowym sobót, niedziel i świąt muszą mieć zapewniony jeszcze jeden inny dzień wolny przypadający od poniedziałku do piątku.

(?) Jak powinniśmy oddać dzień wolny za święto 3 maja br. pracownikowi, który pracuje na 1/4 etatu? W każdym tygodniu pracuje on po 5 godzin w poniedziałki i wtorki.

W przypadku pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu, który pracuje tylko 2 dni w tygodniu - w poniedziałki i wtorki, nie ma potrzeby oddawania dnia wolnego w związku ze świętem 3 maja przypadającym w sobotę. Jednak w tym przypadku należy obniżyć pracownikowi w jednym z jego dni roboczych wymiar czasu pracy o 2 godziny, czyli zamiast 5 godzin pracownik powinien przepracować 3 godziny.

W omawianej sytuacji pracownik ma w okresie rozliczeniowym dużo więcej dni wolnych niż to wynika z minimalnej liczby dni wolnych, czyli z sumy niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Dlatego nie trzeba wyznaczać pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Pracodawca jednak, jeszcze przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, powinien powiadomić pracownika o tym, że mimo iż dniem wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy dla tego pracownika jest sobota, to w tym okresie rozliczeniowym, zamiast soboty 3 maja, dniem takim jest inny z dni wolnych, np. piątek 2 maja.

Konieczne będzie natomiast obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika o 2 godziny, ponieważ przepracowałby o tyle godzin więcej niż wynika to z obowiązującego go wymiaru etatu. W maju br. dla pracownika pracującego na pełny etat do przepracowania są 152 godziny. Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu powinien zatem przepracować 38 godzin (1/4 x 152 godziny). Pracując po 5 godzin w poniedziałki i wtorki pracownik przepracowałby w maju br. 40 godzin, a więc o 2 godziny za dużo.

Inaczej byłoby gdyby pracownik zatrudniony na 1/4 etatu pracował od poniedziałku do piątku po 2 godziny. W takiej sytuacji należałoby wyznaczyć mu dzień dodatkowy wolny za święto przypadające w sobotę 3 maja br.

(?) Jesteśmy placówką handlową zatrudniającą 5 pracowników. Czy możemy nakazać im pracę 11 maja br.? Jeden z pracowników poinformował nas, że tego dnia wypada święto i sklep powinien być zamknięty.

Pracownik ma rację. Praca w placówkach handlowych jest zabroniona w dni świąteczne, co oznacza, że pracodawcy prowadzący sklepy nie mogą polecać swoim pracownikom wykonywania pracy w te dni. Dotyczy to również 11 maja 2008 r., czyli pierwszego dnia Zielonych Świątek. Święto to przypada zawsze w niedzielę, a co za tym idzie, wymiar czasu pracy pracownika z tytułu tego święta nie ulega obniżeniu. Jednak zostało ono zaliczone do katalogu świąt, które są dniami wolnymi od pracy, więc praca w placówkach handlowych w to święto, czyli w niedzielę 11 maja 2008 r., jest zakazana.

WAŻNE!

Zakaz pracy w święta w placówkach handlowych nie oznacza zakazu funkcjonowania takich placówek w te dni.

Sklepy mogą być otwarte w święta, byleby nie obsługiwały w nich klientów osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadkach zatem, gdy istnieje konieczność funkcjonowania sklepu w dzień świąteczny, bo sklep jest np. czynny non-stop przez 7 dni w tygodniu, obsługę tego sklepu może zapewnić pracodawca, sam wykonując w nim zadania, które, co do zasady, należą do zadań pracowników.

(?) W tym roku Boże Ciało przypada 22 maja. Chcemy, aby pracownicy mieli także wolne w piątek 23 maja, który odpracowaliby w którąś z sobót. Jak dokonać tej zmiany, jeżeli w naszym regulaminie pracy jest zapis, że praca w zakładzie jest wykonywana od poniedziałku do piątku?

Jeśli sobota zgodnie z regulaminem pracy jest u Państwa dniem wolnym od pracy wynikającym z zasady 5-dniowego tygodnia pracy, to odpracowanie wolnego piątku 23 maja w którąś z sobót powinno nastąpić po wcześniejszej zmianie tego regulaminu w tym zakresie. Może ona polegać na wprowadzeniu zapisu umożliwiającego wyznaczenie pracy w sobotę w zamian za wolny dzień przypadający w tygodniu od poniedziałku do piątku. Wprowadzając zmiany w regulaminie pracy muszą Państwo uwzględnić fakt, że w przypadku, gdy w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, należy uzgodnić z nią treść wprowadzanych zmian, a także to, że zmiany w regulaminie pracy mogą zacząć obowiązywać dopiero po 2 tygodniach od dnia ich podania do wiadomości pracowników. Jeżeli nie uzgodnią Państwo regulaminu pracy z organizacją związkową w ustalonym terminie lub jeśli w zakładzie nie działa taka organizacja, pracodawca ustala regulamin pracy samodzielnie.

W przedstawionej sytuacji występuje również odmienny pogląd. Zgodnie z nim, z uwagi na cel, jakiemu ma służyć polecenie pracy w taką sobotę - czyli zapewnienie pracownikom „długiego weekendu”, dopuszcza się odpracowanie soboty za wolny piątek 23 maja br., uznając, że jest ono rozwiązaniem korzystnym dla pracowników, mimo że jest niezgodne z regulaminem pracy. Informację o takiej zmianie powinno się zawrzeć w harmonogramach czasu pracy, jeśli pracownicy wykonują pracę zgodnie z obowiązującymi ich indywidualnymi harmonogramami czasu pracy lub przez zarządzenie pracodawcy w tej kwestii albo w inny sposób przyjęty w danym zakładzie pracy.

Bezpieczniej jednak będzie dokonać zmiany regulaminu pracy w podany wyżej sposób, ponieważ wówczas nikt nie zakwestionuje Państwu polecenia pracy sobotę w zamian za wolny dzień udzielony w piątek 23 maja.

(?) Zatrudniamy pracownika w weekendowym systemie czasu pracy. Czy majowe święta powodują obniżenie jego wymiaru czasu pracy, skoro wykonuje w nie pracę? Czy trzeba oddać mu dzień wolny za pracę w sobotę 3 maja br.?

W przypadku tego pracownika, z uwagi na charakter systemu czasu pracy, w jakim jest on zatrudniony, nie udziela się dnia wolnego z tytułu 3 maja 2008 r. Dni od piątku do niedzieli oraz święta są dla tego pracownika zwykłymi dniami pracy, a święta przypadające w tych dniach skutkują jedynie koniecznością obniżenia jego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin z tytułu każdego z nich.

Pracownik zatrudniony w weekendowym systemie czasu pracy wykonuje swoje zadania od piątku do niedzieli oraz w święta. Czas pracy tego pracownika w danym okresie rozliczeniowym powinien być równy wymiarowi ustalonemu na ten okres. Wymiar czasu pracy tego pracownika ustala się tak samo jak wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w pozostałych systemach czasu pracy, a co za tym idzie, obniżając go o 8 godzin z tytułu każdego święta przypadającego w innym dniu niż niedziela. Tak ustalony wymiar rozkłada się na dni od piątku do niedzieli oraz na święta.

(?) Czy pracownikom, których zwolnienie lekarskie będzie obejmowało 3 maja br., również trzeba udzielić innego dnia wolnego?

Pracownikom, którzy będą przebywali na zwolnieniu lekarskim 3 maja, również należy udzielić dnia wolnego.

Udzielenie „dodatkowego” dnia wolnego, w związku ze świętem 3 maja przypadającym w tym roku w sobotę, oznacza udzielenie dnia wolnego z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, który nie mógł być udzielony 3 maja ze względu na przypadające tego dnia święto. Odpowiednią liczbę dni wolnych z tego tytułu należy udzielić wszystkim pracownikom bez względu na fakt, czy pracownicy ci są obecni w pracy przez cały okres rozliczeniowy, czy przez jego część chorują, oraz bez względu na to, w jakim terminie ewentualna choroba przypada.

(?) Udzielamy pracownikom dnia wolnego w piątek 2 maja w związku ze świętem przypadającym w sobotę 3 maja br. Czy jeżeli niektórzy z pracowników w tym dniu wolnym będą przebywali na zwolnieniach lekarskich, powinniśmy udzielić im tego dnia wolnego w innym terminie?

Pracodawca nie ma obowiązku ponownego wyznaczania dnia wolnego za święto dla chorego w tym dniu pracownika. Pracodawca ma obowiązek udzielenia dnia wolnego za święto 3 maja i nie ponosi odpowiedzialności za to, czy pracownik z takiego dnia faktycznie skorzysta czy nie, na skutek np. choroby w tym dniu. Pracodawca spełnił bowiem swój obowiązek wyznaczając termin odbioru tego dnia.

• art. 130 § 2, art. 147, art. 150 § 1, art. 1513, art. 1519, art. 1519a Kodeksu pracy,

• art. 1 pkt 1 lit. e-h ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU nr 4, poz. 28 ze zm.).

Monika Wacikowska

specjalista w zakresie prawa pracy,

były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »