| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Kontrola czasu pracy kierowców przez PIP

Kontrola czasu pracy kierowców przez PIP

Czas pracy kierowcy kontrolowany jest nie tylko przez Inspekcję Transportu Drogowego, ale również przez Państwową Inspekcję Pracy. W związku z szerokim katalogiem uprawnień w czasie kontroli u przedsiębiorcy transportowego, może on zapłacić w konsekwencji podwójną karę za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy: od PIP oraz ITD.

Należy jednak pamiętać, że kontrolowany nie ma obowiązku udostępniania dokumentów jakiemukolwiek pracownikowi PIP. Takie uprawnienia, jak również możliwość przesłuchiwania przysługuje wyłącznie inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy.

Zobacz: Wykroczenia pracodawcy

Przebieg kontroli u przedsiębiorcy transportowego

Kontrola przeprowadzana u przedsiębiorcy może obejmować spotkanie z pracodawcą i związkami zawodowymi; przesłuchania, kontrolę dokumentów. Państwowa Inspekcja Pracy posiada uprawnienie do skontrolowania:

  1. Karty ewidencji czasu pracy sporządzonej na podstawie zapisów na wykresówkach lub na karcie kierowcy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy; do karty ewidencji czasu pracy pracownik dołącza się jego wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych;
  2. Imiennej karty (listy) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą;
  3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu kierowcy;
  4. Orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań do zatrudnienia, czyli aktualne badania lekarskie kierowców;
  5. Pozostałej dokumentacji wchodzącej w skład akt osobowych.

W toku wykonywania czynności kontrolnych inspektorowi pracy, przysługuje szereg uprawnień. Zaliczamy do nich prawo inspektora do m. in.:

  1. przedstawienia przez wszystkie osoby znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa dowodów tożsamości,
  2. żądania udzielenia pisemnych informacji mających związek z kontrolą czy przesłuchania pracownika w sprawie związanej bezpośrednio z kontrolą.

Zobacz: Inne formy zatrudnienia

Kontrola to nie tylko efekt skargi

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy może być wynikiem skargi pracowniczej. Należy jednak pamiętać, że PIP może przeprowadzić u danego przedsiębiorcy kontrolę, gdy uzna, że zachodzi uzasadnione podejrzenie nieprzestrzegania przepisów prawa pracy. Przedsiębiorca nie otrzyma jednak informacji od PIP, czy podjęte działania wynikają ze skargi pracowniczej, czy też są wynikiem samodzielnej decyzji PIP.

Zobacz: BHP

Notatka urzędowa a protokół pokontrolny

Między notatką urzędową a protokołem pokontrolnym istnieje znacząca różnica. Przedsiębiorca otrzyma notatkę urzędową, gdy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie stwierdzi żadnych uchybień. Notatka taka zawiera zwięzły opis stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli. Natomiast w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa pracy, inspektor przygotuje protokół, w którym szczegółowo je opisze. W takiej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje przed złożeniem podpisu możliwość wniesienia zastrzeżeń co do treści protokołu, w terminie do 7 dni od dnia, w którym przedstawiono mu dokument. Inspektor PIP musi przeanalizować te zastrzeżenia, a jeśli okażą się zasadne, powinien zmodyfikować lub uzupełnić wskazaną część protokołu. Jeżeli przedsiębiorca lub uprawniona do reprezentacji kontrolowanej firmy osoba nie podpiszą sporządzonego protokołu, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy będzie uprawniony do zastosowania właściwych środków prawnych, np. nałożenia kary.

Zobacz: Wskaźniki i stawki

Małe nieprawidłowości i nakaz usunięcia uchybień

Zdarza się, że stwierdzone przez Państwową Inspekcję Pracy nieprawidłowości nie stanowią dużego naruszenia prawa. W takiej sytuacji inspektor może nakazać przedsiębiorcy usunięcie uchybień. Taki nakaz inspektora zawiera wnioski zebrane w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz ich umocowanie prawne. Osoba uprawniona do reprezentacji ma obowiązek powiadomić właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposobie wypełnienia wniosków inspektora w terminie zawartym w danym nakazie, ale nie dłuższym niż 30 dni.

Autorzy:

Monika Bożek, adwokat, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Monika Wasielewska, prawnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Zobacz: Kalkulatory

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »