| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Przegląd najważniejszych zmian w prawie pracy w 2012 r.

Przegląd najważniejszych zmian w prawie pracy w 2012 r.

Zmiany w urlopach wypoczynkowych, nowa norma czasu pracy pracowników niepełnosprawnych, większe kary za zatrudnianie cudzoziemców i wreszcie powrót do zasad liczenia czasu pracy z 2010 r. – to najważniejsze ze zmian w prawie pracy w 2012 r.

Do kierowców można także obecnie stosować system zadaniowego czasu pracy, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją.

Kierowca musi także dodatkowo informować pracodawcę na piśmie o:

  • przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

Nowe uprawnienia dla weteranów

Od 30 marca 2012 r. pracownicy mający status weterana lub weterana poszkodowanego otrzymali dodatkowe przywileje. Okresy udziału w działaniach poza granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Ponadto osoby takie mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Pracownik ma prawo do takich dodatkowych dni wolnych w momencie przedłożenia pracodawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego. Niemniej jednak, jeśli weteran ma prawo do urlopu w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym, nie przysługuje mu już dodatkowy urlop.

Większe kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Obecnie każdy pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca, musi przed dopuszczeniem go do prac uzyskać dokument potwierdzający legalność jego pobytu oraz przechowywać kopię tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Ponadto pracodawca, który zleca pracę cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce nielegalnie, musi pokryć koszty związane z przesłaniem zaległych należności do państwa, do którego cudzoziemiec powrócił lub został wydalony.

Nowe przepisy przewidują także zaostrzenie kar za przypadki powierzania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym w Polsce. Pracodawca, który dopuszcza się takiego naruszenia, powinien liczyć się z tym, że może otrzymać nawet karę ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Wracają stare zasady liczenia wymiarów czasu pracy

Od 8 października 2012 r. ponownie obowiązują zasady liczenia wymiarów czasu pracy obowiązujące do 31 grudnia 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, że przepis, na mocy którego święto wypadające w dzień harmonogramowo wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy nie obniża normy czasu pracy, jest niezgodny z Konstytucją RP.

Jednocześnie 6 stycznia pozostał dniem ustawowo wolnym od pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 1, art. 11 pkt 2 ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców (DzU nr 232, poz. 1378),
  • art. 15, art. 16 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.),
  • art. 6 ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw (DzU nr 244, poz. 1454),
  • art. 35 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (DzU z 2011 r. nr 205, poz. 1203),
  • ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2012 r. poz. 769).

Orzecznictwo:

  • wyrok TK z 2 października 2012 r. (K 27/11, DzU poz. 1110).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »