| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel ma obowiązek przebywać w miejscu pracy 40 godzin w tygodniu. Do czasu pracy nauczyciela wliczamy bowiem nie tylko czas samych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ale także inne czynności, np. związane z przygotowaniem się do zajęć.

Cztery dni pracy w tygodniu tylko wyjątkowo

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy (art. 42c Karty Nauczyciela).

Od tej zasady istnieje wyjątek, ponieważ Karta Nauczyciela przyznaje dyrektorowi szkoły prawo ustalenia 4-dniowego tygodnia pracy. Jest to dopuszczalne w przypadku:

  • nauczycieli dokształcających się,
  • nauczycieli wykonujących ważne społecznie zadania,
  • gdy wynika to z organizacji pracy w szkole.

Odmienny tryb ustalania dni wolnych od pracy obowiązuje w szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia. Nauczyciel pracujący w tego typu szkole korzysta co najmniej raz na 2 tygodnie z 2 kolejnych dni wolnych od pracy. Jeden z tych dni musi przypadać w niedzielę. Nie dotyczy to jednak nauczycieli pracujących w systemie kształcenia zaocznego (art. 42c ust. 2 Karty Nauczyciela).

Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel nie otrzymuje, co do zasady, dodatkowego wynagrodzenia, lecz inny dzień wolny od pracy. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. Również w takiej sytuacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamiast dnia wolnego nauczyciel może otrzymać wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek.

Jeżeli w szczególnie uzasadnionym przypadku nauczycielowi zostaje przyznane odrębne wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, jest ono obliczane jak za godzinę ponadwymiarową (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy).

Nauczyciele, co do zasady, są zatrudniani w pełnym wymiarze zajęć. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, ponieważ tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela może zostać obniżony. Uprawnienie do określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, powierzono organom prowadzącym szkołę. Organy te posiadają również kompetencje do określenia warunków i trybu tego obniżenia.

Określając te przypadki organ prowadzący musi przestrzegać zasady, że obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela.

WAŻNE!

Organ prowadzący szkołę określa przypadki, w których można obniżyć nauczycielom tygodniowy wymiar zajęć.

W związku z tym, że obecnie poszczególne przypadki uprawniające do obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć określają organy prowadzące, nie da się wyliczyć, w jakich sytuacjach takie obniżenie może nastąpić, gdyż ustalenie tego wymaga sprawdzenia przepisów obowiązujących nauczyciela w danej szkole.

Konsekwencją tego, że nauczyciel korzysta z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć jest to, że nie wolno przydzielać mu godzin ponadwymiarowych. Wyjątek ten nie dotyczy dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli wykonujących funkcje kierownicze, u których obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych następuje na innej podstawie.

Prawo do obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć dotyczy wyłącznie tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, a podstawą nawiązania ich stosunku pracy jest umowa o pracę lub mianowanie. Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, który chciałby pracować jeszcze krócej, nie może domagać się obniżenia wymiaru zajęć. Byłoby to dopuszczalne przez zmianę warunków płacy i pracy, czyli z równoczesnym obniżeniem wynagrodzenia. Warto też wiedzieć, że nauczyciel zatrudniony w szkole w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może uzupełnić przewidzianego dla nauczycieli wymiaru czasu pracy (tzw. pensum) godzinami pracy wykonywanej na innym stanowisku, na którym wymiar obowiązującego czasu pracy jest wyższy niż na stanowisku nauczyciela (wyrok SN z 9 lipca 1998 r. I PKN 239/98, OSNP 1999/16/507).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »