| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel ma obowiązek przebywać w miejscu pracy 40 godzin w tygodniu. Do czasu pracy nauczyciela wliczamy bowiem nie tylko czas samych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ale także inne czynności, np. związane z przygotowaniem się do zajęć.

WAŻNE!

Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, a w przypadku jego zgody 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Karta Nauczyciela określa nauczycieli, którym godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielone wyłącznie za ich zgodą. Wymóg ten obejmuje:

  • kobiety w ciąży,
  • nauczycieli wychowujących dzieci do lat 4,
  • nauczycieli w trakcie odbywania stażu.

W wyroku z 12 maja 2004 r. (I PK 454/03, OSNP 2005/3/32) Sąd Najwyższy przesądził, że praca w godzinach ponadwymiarowych nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jest jego obowiązkiem, jeżeli została zarządzona zgodnie z prawem. Zdjęcie z nauczyciela tego dodatkowego obowiązku przez nieprzydzielenie pracy w godzinach ponadwymiarowych nie może być uważane za pogorszenie warunków pracy. Natomiast w wyroku z 17 września 2008 r. (IV SA/Wr 281/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że przepisy Karty Nauczyciela, a w szczególności art. 35 ust. 1, określają maksymalny wymiar godzin ponadwymiarowych. Rada gminy nie jest upoważniona do wprowadzania limitów godzin obowiązujących nauczycieli.

Poza godzinami ponadwymiarowymi Karta Nauczyciela operuje odrębnym od godzin ponadwymiarowych pojęciem doraźnych zastępstw, za które również przysługuje wynagrodzenie.

Godziną doraźnego zastępstwa jest przydzielona nauczycielowi godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Zajęcia dydaktyczne można rozliczyć w dłuższym okresie

Karta Nauczyciela pozwala rozliczać w rocznym okresie rozliczeniowym (obejmującym dany rok szkolny) realizację tygodniowego wymiaru zajęć tych nauczycieli, których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego ich tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Rozwiązanie to sprowadza się do tego, że nauczyciel, który w pewnych okresach roku szkolnego nie jest w stanie zrealizować tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, powinien zrealizować odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

PRZYKŁAD

Nauczyciel uczy języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Lekcje prowadzi w klasach I-III. Z końcem kwietnia, kiedy uczniowie trzecich klas kończą rok szkolny, tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela ulega zmniejszeniu poniżej pełnego wymiaru wynikającego z pensum. Nauczycielowi przed zmniejszeniem liczby zajęć dydaktycznych w kwietniu zostanie przydzielona odpowiednio większa liczba godzin ustalona tak, aby łącznie w okresie roku szkolnego został przez niego wypracowany obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych. Przez pewną część roku nauczyciel świadczy zatem pracę w zwiększonym wymiarze. Praca ta uzupełnia jednak zmniejszony wymiar zajęć w maju i czerwcu, co skutkuje tym, że nie ma on prawa domagać się wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Karta Nauczyciela w sposób odmienny w zakresie czasu pracy traktuje nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się bowiem tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. Zakres obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć zależy od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Karta Nauczyciela dopuszcza ponadto zwolnienie wyżej wskazanych osób w całości od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych. Identyczne zasady dotyczą nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »