| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel ma obowiązek przebywać w miejscu pracy 40 godzin w tygodniu. Do czasu pracy nauczyciela wliczamy bowiem nie tylko czas samych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ale także inne czynności, np. związane z przygotowaniem się do zajęć.

Dłuższy czas pracy, jeśli wnioskuje o to nauczyciel

Nauczyciele niektórych szkół, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym, mogą realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wyższym wymiarze. Za dłuższą pracę nauczycielowi należy się wyższe wynagrodzenie stosownie do zwiększonego wymiaru pensum.

Uwzględnienie przez dyrektora szkoły wniosku nauczyciela i realizacja zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze jest dopuszczalne, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły.

W omawianym trybie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze mogą być realizowane w wymiarze:

  • od 19 do 27 godzin – przez nauczycieli przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących oraz nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz w zakładach poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego, pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych,
  • od 23 do 26 godzin – przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Nauczyciel realizujący zwiększony tygodniowy wymiar zajęć nie może mieć jednak przydzielanych godzin ponadwymiarowych. Zakaz ten nie obejmuje natomiast godzin doraźnych zastępstw. Ze zwiększonego pensum na swój wniosek nie mają prawa korzystać:

  • dyrektor szkoły,
  • wicedyrektor szkoły,
  • inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole (dotyczy to także osób pełniących stanowiska kierownicze na zastępstwo),

ponieważ z mocy ustawy wymiar ich zajęć ulega zmniejszeniu bądź zostają od nich zwolnieni.

Za godziny ponadwymiarowe należy się dodatkowe wynagrodzenie

W praktyce mogą się zdarzyć sytuacje, że nauczyciele pracujący w tej samej szkole za pracę w identycznym wymiarze mogą otrzymać różne wynagrodzenie. W przypadku nauczyciela, którego wniosek o zwiększenie pensum został uwzględniony, proporcjonalnemu zwiększeniu ulega jego wynagrodzenie zasadnicze. Skutkuje to zwiększeniem wysokości tych dodatków, które są liczone procentowo od wynagrodzenia zasadniczego, np. dodatku stażowego. Zwiększone wynagrodzenie nauczycielowi realizującemu pensum w powiększonym wymiarze należy się bez względu na to, czy faktycznie przepracuje dodatkowe godziny pracy. Nauczyciel może też pracować w faktycznie zwiększonym wymiarze, jeśli zostaną mu przydzielone godziny ponadwymiarowe. W takiej sytuacji otrzyma on wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowany czas i nie ulegną zwiększeniu jego dodatki do pensji zależne od wynagrodzenia zasadniczego. Jednak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe będzie wyższe niż wynagrodzenie za te same godziny przepracowane przez nauczyciela realizującego zwiększone pensum.

Za pracę w pełnym wymiarze uznaje się zarówno pracę nauczyciela realizującego wymiar zajęć określony przez pensum, jak i pracę w zwiększonym wymiarze zajęć na wniosek nauczyciela. Oznacza to, że nauczyciel realizujący zwiększony wymiar pensum na swój wniosek nie ma prawa domagać się z tego tytułu żadnych dodatkowych świadczeń poza podwyższonym z tego tytułu wynagrodzeniem. Taki nauczyciel nie ma prawa np. do dodatkowego urlopu.

Nauczyciele pracujący ponad wyznaczony im wymiar czasu pracy otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Przez godziny ponadwymiarowe należy rozumieć przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Pojęcie to nie jest zatem tożsame z godzinami nadliczbowymi z Kodeksu pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, a za jego zgodą 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »