| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel ma obowiązek przebywać w miejscu pracy 40 godzin w tygodniu. Do czasu pracy nauczyciela wliczamy bowiem nie tylko czas samych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ale także inne czynności, np. związane z przygotowaniem się do zajęć.

Oprócz pensum dodatkowe zajęcia

Pensum nauczycieli wszystkich typów szkół jest uzupełniane obowiązkiem prowadzenia dodatkowych zajęć. Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych, mają obowiązek prowadzenia dodatkowych zajęć w wymiarze 2 godzin w tygodniu (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela). Wskazane dodatkowe zajęcia obejmują zajęcia opieki świetlicowej lub, w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Pensum nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, jest uzupełnione o obowiązek prowadzenia zajęć w wymiarze 1 godziny w tygodniu w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Powiększony o 1 godzinę lub 2 godziny wymiar zajęć nie dotyczy:

 • dyrektora szkoły,
 • wicedyrektora szkoły,
 • nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko,
 • nauczycieli kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych,
 • nauczycieli szkół artystycznych,
 • nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.

Wymiar dodatkowych zajęć prowadzonych przez:

 • nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów ulega obniżeniu o 2 godziny;
 • nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych ulega obniżeniu o 1 godzinę;

za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.

Obniżenie wymiaru dodatkowych zajęć w półrocznym okresie rozliczeniowym dotyczy ponadto nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, nauczyciele poszczególnych szkół są zobowiązani uczestniczyć w przeprowadzaniu:

 • sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
 • egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie;
 • egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej.

Obowiązek przeprowadzania przez nauczycieli egzaminów przewiduje ponadto art. 9c ust. 11 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Na jego podstawie, nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów wykonują czynności związane z przeprowadzaniem tych sprawdzianów i egzaminów w ramach czynności i innych zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły (przewidzianych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela) oraz ustalonego wynagrodzenia.

Inne zasady dotyczą części ustnej egzaminu maturalnego. Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej, ale odbywa się to w ramach pensum (zajęć dydaktycznych). Jednak jeszcze przed nowelizacją Karty Nauczyciela, która wprowadziła powyższe zasady, Sąd Najwyższy w uchwale z 22 marca 2007 r. (III PZP 1/07, OSNP 2007/21–22/306) przesądził, że uczestnictwo nauczyciela w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego stanowi realizację zajęć dydaktycznych w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, a zatem odpłatną pracę, która może być powierzona w celu realizacji programu nauczania w godzinach ponadwymiarowych. W konsekwencji nauczyciel, który przy przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego przekroczy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »