| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Dyżur medyczny

Dyżur medyczny

Lekarze i inni pracownicy posiadający wyższe wykształcenie, którzy wykonują zawód medyczny, mogą być zobowiązani przez pracodawców do pełnienia dyżuru medycznego.

Z uwagi na to, że czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku, odpoczynek dobowy powinien być udzielany po zakończeniu dyżuru, którego maksymalny okres trwania musi zamykać się w obrębie 24 godzin od chwili rozpoczęcia pracy. Natomiast dyżur zawsze musi przypadać po okresie normalnej pracy, ponieważ okres odpoczynku dobowego ma przypadać bezpośrednio po dyżurze.

Zdaniem Głównego Inspektora Pracy pracownik medyczny, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi 7 godzin i 35 minut, może pełnić dyżur, którego czas trwania nie przekracza 16 godzin i 25 minut, a dla osoby pracującej przez 12 godzin w równoważnym czasie pracy dyżur nie będzie mógł przekraczać 12 godzin. Dyżur pełniony w dniu wolnym od pracy mógłby trwać nawet do 24 godzin.

Wynagradzanie za dyżur

Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny przysługuje wynagrodzenie oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% lub 100% w zależności od tego, w jakim dniu pełniony jest dyżur.

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę przysługuje za dyżur pełniony:

  • w nocy,
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Natomiast dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia należy się za pracę w ramach dyżuru w każdym innym dniu.

Za pracę w niedzielę uznaje się pracę wykonywaną w okresie 24 kolejnych godzin, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, a kończąc o godzinie 6.00 w następnym dniu (poniedziałek), chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina rozpoczęcia i zakończenia tego dnia.

Pracownik medyczny pełniący dyżur w porze nocnej otrzyma również za każdą godzinę takiej pracy dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki minimalnego wynagrodzenia. Dodatek, o którym mowa w art. 32 l pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wynoszący 65% stawki godzinowej przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym w zmianowej organizacji czasu pracy.

Przykład
Lekarz zatrudniony w szpitalu pracuje w czwartek od 7.00 do 14.35 (7 godz. 35 min.). Następnie ma wyznaczony dyżur do godziny 7.00 dnia następnego w piątek (16 godz. 25 min.). Za 7 godz. 35 minut otrzymuje normalne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze za pracę wykonaną określoną w umowie o pracę). Natomiast za każdą godzinę dyżuru – normalne wynagrodzenie oraz dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia, a za pracę od 23.00 do 7.00 – dodatek 100% za godziny nadliczbowe (pora nocna) oraz dodatkowo 20% za pracę w nocy.

Ewidencja czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek prowadzić i przechowywać ewidencję czasu pracy pracowników, w tym ewidencję czasu dyżurów pełnionych przez pracowników, którzy wyrazili zgodę na pracę ponad 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, a także udostępniać ją organom, które sprawują nadzór i kontrolę. Kontrolujący mogą w przypadku zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników pracujących na dyżurach zakazać lub ograniczyć możliwość wydłużania maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

SaldeoSMART

SaldeoSMART to ewolucja w księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »