| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Jaka rekompensata przysługuje pracownikowi za pracę w święto

Jaka rekompensata przysługuje pracownikowi za pracę w święto

Pracownik, który jest zatrudniony na pełny etat w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, został wezwany do pracy w święto 5 kwietnia 2010 r. (drugi dzień Wielkiejnocy) z powodu konieczności usunięcia awarii. Pracował w godzinach od 10.00 do 13.00. Czy za pracę w święto należy mu się cały dzień wolny, nawet gdy taka praca trwała 3 godziny? W jaki sposób zrekompensować pracownikowi pracę w święto, jeżeli nie udzielimy mu dnia wolnego? Czy prawidłowo postąpiliśmy wzywając do pracy pracownika w celu usunięcia awarii w święto?

WAŻNE!

Za pracę w święto pracownikowi przysługuje pełny dzień wolny bez względu na liczbę przepracowanych godzin.

Jeżeli okaże się, że nie jest możliwe wykorzystanie przez pracownika dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, to pracownikowi oprócz wynagrodzenia przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto (art. 15111 § 3 i art. 1511 § 1 pkt 1 k.p.). O braku możliwości udzielenia takiego dnia wolnego mogą decydować jedynie okoliczności obiektywne (np. choroba pracownika), a nie swobodna decyzja pracodawcy. Nieudzielenie dnia wolnego za święto i niezrekompensowanie pracy w święto dodatkiem jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 5 k.p.).

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, w przypadku gdy pracownikowi nie zrekompensowano pracy w święto dniem wolnym, należy mu wypłacić dwa dodatki do wynagrodzenia: jeden z tytułu pracy w święto, a drugi z tytułu przekroczenia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z 9 lutego 2005 r.):

„Przepis (...) zapewnia pracownikom 100% dodatek do wynagrodzenia z tytułu niezrekompensowania pracy w niedzielę lub w święto innym dniem wolnym od pracy. Jeśli jednak w wyniku braku takiej rekompensaty zostanie przekroczona przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownikowi przysługuje kolejny dodatek za pracę przekraczającą tę normę w wysokości 100% stawki godzinowej wynikającej z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną (art. 1511 § 2 k.p.). (...) Przepisy powyższe ustanowiły bowiem dwa niezależne od siebie tytuły do otrzymania dodatku do wynagrodzenia. (...)”.

Jednak w tym zakresie większość specjalistów prawa pracy radzi postępować zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r. (II PZP 11/05). W uchwale tej sąd stwierdził, że jeżeli pracownikowi nie został udzielony dzień wolny, należy mu się tylko jeden dodatek za każdą godzinę pracy w wysokości 100% stawki. Sąd uznał, że nie ma podstaw, aby tę samą pracę podwójnie rekompensować. „W razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto, pracownikowi przysługuje za każdą godzinę takiej pracy tylko jeden dodatek przewidziany w art. 15111 § 2 in fine lub § 3 k.p. (...). Nie ma podstaw prawnych do wypłaty dodatkowego 200% wynagrodzenia za pracę w niedzielę lub święto, za którą pracownik nie uzyskał innego dnia wolnego od pracy (...)”.


WAŻNE!

Przy braku rekompensaty dniem wolnym, za każdą godzinę pracy w święto przysługuje, poza „zwykłym” wynagrodzeniem, jeden dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (m.in. w święto) obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania — 60% wynagrodzenia (art. 1511 § 3 k.p.).

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy został wezwany do pracy w święto 5 kwietnia 2010 r. (drugi dzień Wielkiejnocy) w celu usunięcia awarii. Pracował w godz. od 10.00 do 13.00. Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3000 zł. Pracodawca nie zrekompensował mu tej pracy dniem wolnym. W firmie obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy. Wynagrodzenie za 3 godziny ponadnormatywne należy obliczyć w następujący sposób:

Krok 1. Obliczamy stawkę za 1 godzinę pracy:

3000 zł (wynagrodzenie zasadnicze) : 168 (liczba godzin nominalnych w kwietniu) = 17,86 zł.

Krok 2. Obliczamy wynagrodzenie i dodatek za 3 godziny nadliczbowe:

3 (godziny nadliczbowe) x 17,86 zł (stawka za 1 godzinę pracy) = 53,58 zł (wynagrodzenie za 3 godziny nadliczbowe),

3 (godziny nadliczbowe) x 17,86 zł (stawka za 1 godzinę pracy) = 53,58 zł (dodatek 100% za 3 godziny nadliczbowe),

łącznie: 53,58 zł (wynagrodzenie za 3 godziny nadliczbowe) + 53,58 zł (dodatek 100% za 3 godziny nadliczbowe) = 107,16 zł.

Pracownik w kwietniu otrzyma wynagrodzenie za 3 godziny nadliczbowe w kwocie 53,58 zł brutto i 100% dodatek w kwocie 53,58 zł brutto, tj. łącznie za pracę w święto otrzyma 107,16 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 1511 § 1, § 2, § 3, art. 1519 § 1 i § 2, art. 15110 § 1, art. 15111 § 1 pkt 2, art. 15111 § 2, art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy,

● art. 1 pkt 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »