| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Czy można obniżyć ryczałt za godziny nadliczbowe

Czy można obniżyć ryczałt za godziny nadliczbowe

Prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniam 6 pracowników pracujących stale poza siedzibą firmy. Czy z uwagi na utrudnioną kontrolę ich czasu pracy mogę zastosować ryczałt za nadgodziny? Jeżeli tak, to gdy zmieni się organizacja pracy i ustalony ryczałt okaże się zbyt wysoki, czy będzie można go obniżyć?

Ustalenie w umowie o pracę zryczałtowanej płacy za nadgodziny nie pozbawia pracownika roszczeń o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, nieobjętych tym ryczałtem. Umowa o pracę nie może naruszać uprawnień pracownika wynikających z ustawowych norm czasu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 czerwca 1971 r., III PZP 15/71).

WAŻNE!

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia również za godziny nadliczbowe nieobjęte ryczałtem.

Pracodawca wprowadza ryczałt za nadgodziny na własne ryzyko. Oznacza to, że w przypadku wykonywania przez zatrudnionego pracy w mniejszym, niż wynikający z ryczałtu, wymiarze godzin ponadnormatywnych, nie można go pozbawić części tego składnika wynagrodzenia. Pracodawca może jednak dokonywać modyfikacji w wysokości przyznanego ryczałtu.

W razie zaistnienia okoliczności, które wymagają wprowadzenia przez pracodawcę znaczących zmian w zakładzie pracy (np. w obszarze organizacji pracy), ma on prawo obniżyć ryczałt za pracę ponadnormatywną (jeżeli świadczenie to okazałoby się zawyżone). Obniżenia tego można dokonać przez stosowną zmianę postanowień regulaminu wynagradzania bądź układu zbiorowego, regulujących wysokość ryczałtu. Tego typu modyfikacja jest niekorzystna dla pracowników, konieczne jest więc zawarcie z pracownikami porozumienia lub wręczenie im wypowiedzeń zmieniających warunki płacy.

WAŻNE!

Pracodawca może obniżyć ryczałt za nadgodziny przez zmianę płacowych przepisów zakładowych oraz warunków umowy o pracę.

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy (pismo nr GPP-110-4560-14/09/PE/RP) stoi na stanowisku, że pracownik, który nie przepracował pełnego miesiąca (np. w związku z chorobą), nie zachowuje prawa do ryczałtu w pełnej wysokości. W ocenie Inspektoratu ryczałt należy obniżyć (w zależności od rodzaju absencji), stosując przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

W celu obliczenia ryczałtu za przepracowaną część miesiąca – jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą czy macierzyństwem i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną kwotę ryczałtu dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną wartość odejmuje się od ryczałtu przysługującego za cały miesiąc (§ 12 ww. rozporządzenia).

W celu obliczenia ryczałtu za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał świadczenie pieniężne w razie choroby, wypadku lub macierzyństwa, miesięczną kwotę ryczałtu należy podzielić przez 30. Otrzymaną wartość mnoży się przez liczbę dni niezdolności pracownika do pracy. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od ryczałtu należnego za pełny miesiąc (§ 11 ww. rozporządzenia).

Podstawa prawna

  • art. 42, art. 151 § 3, § 4, art. 1511 § 4 Kodeksu pracy,
  • § 11, § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »