| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Niedziela handlowa i wolna od handlu 2019

Niedziela handlowa i wolna od handlu 2019

W 2019 r. sklepy będą otwarte w niedziele tylko raz w miesiącu. Która niedziela w danym miesiącu będzie handlowa? Czy nadal przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą będzie można zrobić zakupy? Zakaz handlu w niedziele od stycznia zostanie rozszerzony.

Niedziele handlowe 2020

Jeszcze większe obostrzenia czekają na handlarzy w 2020 r. Wówczas zakaz nie będzie obowiązywać w jedynie ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Taki harmonogram handlowych niedziel będzie obowiązywał  każdego kolejnego roku kalendarzowego. Nie zmienia się regulacja dotycząca dwóch kolejnych niedziel poprzedzających Boże Narodzenie i jednej niedzieli poprzedzającej Wielkanoc.

Wyjątki od zakazu handlu w niedzielę

Ustawa wylicza liczne przypadki, kiedy to handel i wykonywanie pracy w handlu dozwolone jest w każdą niedzielę (handlową, niehandlową i święta). Aby móc wykonywać działalność handlową w te dni, należy być jednym z podmiotów wymienionych w wykazie z art. 6 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje na stacjach paliw płynnych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami; w aptekach i punktach aptecznych; w zakładach leczniczych dla zwierząt; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138); w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566); w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich; w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku; w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych; w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych; w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych; w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami; w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138); w strefach wolnocłowych; w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych; na terenie jednostek penitencjarnych; w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych; w sklepach internetowych i na platformach internetowych; w przypadku handlu towarami z automatów; w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60); w hurtowniach farmaceutycznych; w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn; w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach; w zakładach pogrzebowych; w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek; w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi; w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna; na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi; w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności; w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

W niektórych przypadkach uzależnia się możliwość wykonywania danej działalności w niedzielę wolną od handlu, jeśli przeważająca działalność polega np. na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych. Ustawodawca ma tutaj na myśli rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz. U. z 2018 r. poz 997).

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Niedziela handlowa i wolna od handlu 2019. / fot. Shutterstock
Niedziela handlowa i wolna od handlu 2019. / fot. Shutterstock

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »