| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Dyżur medyczny

Dyżur medyczny

Dyżur medyczny jest szczególną odmianą dyżuru pracowniczego. Czas pełnienia tego dyżuru wlicza się do czasu pracy.

A zatem za pracę w ramach dyżuru medycznego oprócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości:

• 100% wynagrodzenia za pracę w ramach dyżuru medycznego przypadającego:

- w nocy,

- w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy,

- w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto,

• 50% wynagrodzenia za pracę w ramach dyżuru medycznego przypadającego w każdym innym dniu niż określony powyżej.

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje także za każdą godzinę pracy w ramach dyżuru medycznego z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w ramach dyżuru medycznego, za którą pracownikowi przysługuje prawo do dodatku z tytułu przekro-czenia dobowej normy czasu pracy.

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku za pracę w ramach dyżuru medycznego obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60%.

Należy zaznaczyć, że pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny dobowy okres odpoczynku w wymiarze 11 godzin powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego (art. 32jb ust. 2 ustawy o zoz).

Ponadto pracownicy zakładu opieki zdrowotnej mogą zostać zobowiązani do pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje wówczas wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oblicza się, dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. W przypadku wezwania do zakładu opieki zdrowotnej zastosowanie mają przepisy dotyczące dyżuru medycznego. Regulacja ta znajduje zastosowanie do tzw. dyżurów pod telefonem (wyrok SN z 2 marca 2006 r., I PK 150/05).

Wynagrodzenie za dyżur lekarza stażysty

Wyżej wymienionej ustawy o zoz nie stosuje się w części dotyczącej określania zasad wynagradzania lekarzy stażystów z tytułu wykonywania dyżuru medycznego. Stażysta będący lekarzem, w ramach odbywania stażu, pełni dyżury medyczne zgodnie z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem ustalonym przez opiekuna stażu (§ 11 ust. 1 rozporządzenia z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa). Stażysta pełni dyżur jako dodatkowy członek zespołu dyżurnego na oddziałach w specjalnościach zachowawczych, zabiegowych, izbie przyjęć lub jako dodatkowy członek zespołu reanimacyjnego (zespołu „R”) w pogotowiu ratunkowym. Dyżur pełniony jest pod nadzorem lekarza lub lekarzy pełniących dyżur, uprawnionych do samodzielnego wykonywania zawodu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »