| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > O czym informować radę pracowników

O czym informować radę pracowników

Sprawy ważne dla przedsiębiorstwa i pracowników powinny być przedmiotem informacji i konsultacji z radą pracowników.

Stosownie do treści art. 16 ustawy o informowaniu przedstawiciele rady pracowników zobowiązani są do nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których pracodawca zastrzegł obowiązek zachowania ich poufności.

Nie każda przekazywana radzie, a dokładniej - członkom rady, informacja musi być poufna. Za taką należy uznać tylko informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, pod warunkiem zastrzeżenia jej poufności. Pozostałe dane nie będą wymagały zachowania ich w tajemnicy. Poza poufnymi członkowie rady mogą dzielić się pozostałymi informacjami z pracownikami, ekspertami i organizacją związkową.

Identyczny jak na członków rady obowiązek zachowania poufności został nałożony na osoby świadczące radzie pomoc ekspercką. Również i oni zobowiązani są do nieujawniania uzyskanych w związku z pełnionymi czynnościami informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których pracodawca zastrzegł obowiązek zachowania ich poufności. Osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę - jeśli razem z członkami rady bierze udział w spotkaniu, na którym pracodawca ujawnia poufną informację - może ją później omawiać już tylko z osobami, które były na tym spotkaniu.

Nieujawnianie uzyskanych informacji obowiązuje również po zaprzestaniu pełnienia funkcji członka rady pracowników, lecz nie dłużej niż przez 3 lata. Ten 3-letni termin, w którym członek rady pracowników nie ma prawa ujawniać uzyskanych informacji, może zostać przez pracodawcę skrócony. Jeśli jednak pracodawca tego nie uczyni, np. udostępniając poufne dane przedsiębiorstwa, wyraźnie w protokole nie zaznaczy, że skraca okres zachowania poufności danych do 2 lat po zakończeniu kadencji, to należy przyjąć ustawowy 3-letni termin obowiązywania tajemnicy uzyskanych informacji.

Wyjątkowo pracodawca może nie udostępnić radzie pracowników określonych informacji, ale tylko wtedy, gdy ich ujawnienie mogłoby poważnie zakłócić działalność przedsiębiorstwa lub zakładu albo narazić je na znaczną szkodę (art. 16 ust. 2 ustawy). W tym miejscu pojawia się wątpliwość, czy pracodawcy nie będą nadużywać przysługującego im prawa odmowy udzielenia informacji?

Ustawodawca wyposażył jednak rady pracowników w pewien instrument przeciwdziałający ewentualnym nadużyciom. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy rada ma prawo wystąpić do sądu rejonowego - sądu gospodarczego z wnioskiem o nakazanie udostępnienia informacji lub przeprowadzenia konsultacji, jeśli uzna, że podane przez pracodawcę przyczyny uzasadniające odmowę nie są obiektywne.

Czytaj także

Ekspert:

Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, specjalizująca się w prawie pracy. Zajmuje się również ochroną danych osobowych w stosunkach pracy, także w problematyce monitoringu wizyjnego w zakładzie. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz trener licznych szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ekspert zespołu ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. Autorka licznych publikacji, wypowiedzi medialnych, w tym debat na temat aktualnych problemów prawa pracy.

Źródło:

INFOR
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Igor Bąkowski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »