| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Obowiązek lojalności pracownika wobec pracodawcy

Obowiązek lojalności pracownika wobec pracodawcy

Obowiązek zachowania lojalności wobec pracodawcy nakładają na pracownika przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Lojalność można i należy rozumieć szeroko jako ciążący na pracowniku obowiązek dbania o ogólnie pojęty interes swego pracodawcy, o dobro firmy, jej wizerunek, mienie itd. A co z rozumieniem tego pojęcia w węższym znaczeniu - nakazem przestrzegania tajemnicy przez pracownika?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że informacja nie traci charakteru tajemnicy, gdy wie o niej ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji. Decyzja o utajnieniu informacji powinna bowiem opierać się na uzasadnionym przypuszczeniu, że dana wiadomość jest dostępna jedynie określonemu kręgowi osób. W takim przypadku przekazanie jej komuś spoza tego grona będzie stanowiło naruszenie przepisu art. 100 § 2 pkt 4.

UWAGA

Konsekwencją naruszenia przez pracownika przepisów o tajemnicy przedsiębiorcy może być rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę - albo w wyniku jej wypowiedzenia, albo też rozwiązania w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia (art. 52 §1 pkt 1 k.p.). W tym drugim przypadku należy jednak zawsze pamiętać o tym, że muszą zaistnieć okoliczności pozwalające zakwalifikować dany przypadek jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków. Wynika to z treści wspomnianego artykułu, ale również z wyroku Sądu Najwyższego z 1 października 1997 r., I PKN 300/97, OSNAP 1998/14/424), w którym stwierdzono, iż, oceniając każdy przypadek naruszenia przepisów dotyczących ochrony tajemnicy pracodawcy, należy zawsze brać pod uwagę wszelkie okoliczności tego faktu, w tym również (a może nawet przede wszystkim) stan świadomości i wiedzy pracownika, jego doświadczenie, wolę popełnienia czynu itd.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednym z czynów nieuczciwej konkurencji jest przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - art. 11 pkt 1.

W ust. 4 tegoż artykułu stwierdzono natomiast, iż przez pojęcie tajemnica przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej:

1) informacje techniczne,

2) technologiczne,

3) organizacyjne,

4) inne informacje posiadające wartość gospodarczą.

Jak widzimy, katalog kategorii informacji, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jest otwarty, co pozwala zaliczyć do nich również inne rodzaje informacji (przykładowo mogą to być informacje o kalkulacji cen, zasadach prowadzenia kampanii marketingowych itp.). Równocześnie nie muszą być to informacje nowe czy też oryginalne, ale jednak takie, których ujawnienie może zagrozić istotnym interesom przedsiębiorcy.

UWAGA

Ważne jest, że inaczej niż w przypadku tajemnicy pracodawcy, ustawodawca w art. 11 ustawy o znk wyraźnie nałożył na przedsiębiorcę obowiązek „podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania określonych informacji w poufności” (art. 11 ust. 4 wspomnianej ustawy). Oznacza to, że pracownik, który narusza zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa, musi mieć pełną (a nie tylko dorozumianą) świadomość, iż wykorzystuje cudzą tajemnicę i narusza przepisy zakazujące mu jej rozpowszechniania.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK