| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Bolączka europejskich pracowników

Bolączka europejskich pracowników

Środowisko pracy w państwach członkowskich UE poddawane jest w coraz większym stopniu presji wynikającej z globalizacji, zmian technologicznych, uelastyczniania sposobów zatrudnienia i organizacji pracy. Pracownicy muszą się permanentnie dostosowywać do zmian. Taki stan rzeczy powoduje, że zaczyna narastać problem zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.

Wdrożenie porozumień w Polsce

Wypada zacząć od generalnej uwagi dotyczącej mechanizmów implementacji autonomicznych porozumień europejskich na poziomie krajowym. Na podstawie raportów europejskich partnerów społecznych można wskazać metody, jakimi posługiwały się związki zawodowe i organizacje pracodawców: porozumienia partnerów społecznych, układy zbiorowe pracy na poziomie krajowym, sektorowym lub zakładowym, działania z zakresu zmian legislacyjnych, trójstronne działania z udziałem strony rządowej, budowa narzędzi do pomiaru i zarządzania stresem, działania szkoleniowe oraz kampanie społeczne.

Porozumienia autonomiczne charakteryzuje to, że główna odpowiedzialność za proces ich wdrożenia w poszczególnych państwach członkowskich spoczywa na związkach zawodowych i organizacjach pracodawców. Jest to poważnym wyzwaniem dla nowych członków UE, którzy przeważnie nie mają stabilnych mechanizmów dialogu dwustronnego. W Polsce dokonano do tej pory wdrożenia trzech porozumień autonomicznych: o telepracy, o stresie związanym z pracą oraz porozumienia o nękaniu i przemocy w miejscu pracy9.

Podczas negocjacji nad wdrożeniem europejskiego porozumienia autonomicznego dotyczącego stresu związanego z pracą polskim partnerom społecznym nie udało się osiągnąć konsensusu w sprawie wspólnego zabiegania o dokonanie zmian legislacyjnych, mających wesprzeć realizację celów porozumienia europejskiego. Wdrożenie zakończyło się podpisaniem 14 listopada 2008 r. wspólnej deklaracji polskich partnerów społecznych. Wskazuje ona na potrzebę identyfikacji stresu związanego z pracą, podejmowania działań edukacyjnych oraz zachęca do podejmowania tej problematyki podczas negocjowania układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień między związkami i pracodawcą.

Formalne rozmowy nad implementacją porozumienia dotyczącego nękania i przemocy w miejscu pracy zostały zainicjowane przez polskich partnerów społecznych w listopadzie 2009 r. W toku negocjacji nie odnotowano zasadniczych różnic między podejściem partnerów społecznych do kwestii zasadniczych. Strony zgodnie uznawały, że zjawiska nękania i przemocy w miejscu pracy są nieakceptowane, a podejmowanie wspólnych działań na rzecz ich wyeliminowania jest celowe i uzasadnione. Pojawiły się jednak wyraźne rozbieżności dotyczące konkretnych działań implementacyjnych oraz ich formuły. Były one tak znaczne, że zadecydowano, iż strony nie będą dążyć do zawarcia porozumienia, co byłoby utrudnione ze względu na obligacyjny charakter takiego tekstu, lecz skupią się na wypracowaniu projektu wspólnej deklaracji wyrażającej intencje partnerów społecznych i wskazującej kierunki ich dalszych wspólnych działań. Główne kontrowersje dotyczyły odnoszenia się do istniejącej legislacji lub propozycji jej zmian.

Stronie związkowej zależało na sformalizowaniu (np. poprzez odpowiedni zapis w ustawie o związkach zawodowych) współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach prowadzenia polityki przeciwdziałania dyskryminacji oraz przeciwdziałania mobbingowi. W ostatecznym tekście deklaracji znalazł się jedynie zapis wskazujący, że deklaracja określa działania służące uwrażliwieniu oraz poprawie stanu świadomości pracodawców, pracowników, organizacji pracodawców i związków zawodowych odnośnie do problematyki zjawiska nękania i przemocy w miejscu pracy. Strony deklaracji zalecają swoim członkom prowadzenie tych działań w duchu dialogu społecznego. Związki zawodowe – niezależnie od braku takiego formalnego wymogu, powinny wspierać pracodawców w przeciwdziałaniu nękaniu i przemocy w miejscu pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »