| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Przewidzieć ryzyko

Przewidzieć ryzyko

Rozmowa ze Sławomirem Paruchem, wspólnikiem w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, kierującym Departamentem Prawa Pracy

● Jakie obowiązki prawne związane z bezpieczeństwem spoczywają na pracodawcach?

Poza obowiązkami wynikającymi z przepisów przeciwpożarowych i technicznych obowiązki w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym wynikają jeszcze z przepisów bhp – dotyczą one jednak rodzaju prowadzonej działalności i związanych z nią zagrożeń, a nie powszechnych ryzyk i sytuacji kryzysowych. Warto też zwrócić uwagę, że przepisy te mają na celu przede wszystkim ochronę życia i zdrowia pracowników i społeczeństwa, a nie zapewnienie kontynuacji działalności pracodawcy. Stąd też istnieje potrzeba uregulowania tej istotnej luki. Kancelaria, którą reprezentuję, wraz z dwoma innymi partnerami biznesowymi pracuje nad stworzeniem specjalnej platformy informacyjno-doradczej, która pozwoli naszym klientom korzystać z naszych porad w nagłych wypadkach losowych mogących mieć istotny wpływ na działalność ich przedsiębiorstw.

Podam przykład takiej sytuacji, gdy w budynku firmy wybucha pożar, przepisy bhp określają sposób ewakuacji oraz punkt zbiorczy, gdzie należy się po ewakuacji spotkać. Pozostawiają one jednak nierozstrzygniętą kwestię, czy i gdzie następnego dnia pracownicy mają podjąć pracę i w jaki sposób pracodawca ma się z nimi kontaktować, jeżeli np. dokumenty firmy uległy zniszczeniu? Jak widać, sfera potencjalnej pomocy prawnej może być w takich nagłych wypadkach bardzo szeroka.

● Sytuacji, które nie zostały uwzględnione w przepisach, jest znacznie więcej. Nie wskazują one, jak ma zachować się pracodawca w sytuacji, gdy nastąpił kataklizm pogodowy: śnieżyca albo huragan, i większość pracowników nie przyszła w danym dniu do pracy. Czy to są usprawiedliwione nieobecności i czy pracownikom należy się w takim przypadku wynagrodzenie?

Aktualnie obowiązujące przepisy regulują kwestię nieobecności z powodu siły wyższej jedynie w odniesieniu do pracowników, którzy nie przybyli do pracy z powodu powodzi mających miejsce w 2010 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. stanowi, że jeżeli pracownik faktycznie nie mógł świadczyć pracy z powodu powodzi, to taka nieobecność w pracy jest nieobecnością usprawiedliwioną, a pracodawca musi takiemu pracownikowi wypłacić wynagrodzenie za maksymalnie 10 dni. Wynagrodzenie to będzie jednak niższe niż wynagrodzenie określone w umowie o pracę, bowiem podstawą do obliczenia jego wysokości jest wynagrodzenie minimalne.

Choć przepisy nie regulują tego wprost, to uważam, że pracodawca powinien również uznać nieobecność pracownika w pracy spowodowaną innym kataklizmem pogodowym niż powódź także za usprawiedliwioną. Taka nieobecność wynika bowiem z okoliczności niezależnych od pracownika.

W Kodeksie pracy brakuje także szczególnych przepisów, które by jednoznacznie rozstrzygały, czy pracownikowi za taką nieobecność przysługuje wynagrodzenie – zastosowanie w takim przypadku mają zatem ogólne zasady. Zgodnie z nimi wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Żaden przepis nie przewiduje natomiast obowiązku wypłaty pracownikowi wynagrodzenia w okresie nieobecności w pracy spowodowanej niemożnością dotarcia do pracy z uwagi na siłę wyższą inną niż powódź.

Jeżeli pracownik nie będzie mógł dotrzeć do pracy, oczekując np. w domu, i nie będzie wykonywać pracy ani nie będzie w gotowości do jej wykonywania, ani nie zasygnalizuje takiej gotowości, to pracownikowi takiemu nie przysługuje wynagrodzenie, choć jego nieobecność jest usprawiedliwiona. Taką interpretację przepisów potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 19 czerwca 1979 r. (sygn. akt I PZP 20/79), w którym to stwierdził, że pracownikowi, który z powodu zamieci śnieżnej nie stawił się do pracy, nie przysługuje wynagrodzenie.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »