| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Odpowiedzialność szefa HR

Odpowiedzialność szefa HR

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu pracy, za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Zapis ten stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

Przekroczenie zakresu upoważnienia

Dokonanie czynności z zakresu prawa pracy przez wyznaczoną osobę wiążą pracodawcę w granicach umocowania. W przypadku przekroczenia zakresu umocowania do oceny czynności prawnej i wywołanego przez nią skutku należy zastosować przepisy Kodeksu cywilnego zgodnie z art. 300 k.p. Dokonanie czynności prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu było przedmiotem wielu orzeczeń Sądu Najwyższego. W jednym z nich podkreślono, że w przypadku niewłaściwej reprezentacji przepisy Kodeksu cywilnego mogą być stosowane w przypadkach niezgodności z prawem wypowiedzenia umowy o pracę wynikającej z nieprawidłowej reprezentacji pracodawcy jedynie odpowiednio, tzn. z wyłączeniem sankcji nieważności. W ocenie Sądu Najwyższego odstąpienie od stosowania sankcji wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy określonych w art. 45 k.p. na rzecz sankcji określonych w Kodeksie cywilnym może występować tylko w wyjątkowych przypadkach, w których wypowiedzenie stosunku pracy w imieniu pracodawcy zostało dokonane niezgodnie z jego wolą, a fakt jej dokonania nie został potwierdzony przez pracodawcę (wyrok SN z 9 maja 2006 roku, II PK 270/05).

W innym orzeczeniu SN uznał, że: Nie jest nieważne (nieistniejące) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez podmiot, który po dokonaniu czynności prawnej rozwiązującej stosunek pracy utracił ze skutkiem wstecznym umocowanie do działania w imieniu pracodawcy, jeżeli w postępowaniu sądowym potwierdził on skuteczność rozwiązania umowy o pracę. Jednostronna czynność prawna podjęta w imieniu pracodawcy jest dotknięta sankcją nieważności tylko wówczas, gdyby była dokonana przez podmiot działający z oczywistym brakiem umocowania (wyrok SN z 11 maja 1999 roku, I PKN 662/98).

Analiza przywołanych orzeczeń wskazuje, że dla oceny skutku czynności podjętej przez dyrektora personalnego z przekroczeniem umocowania lub bez umocowania należy przede wszystkim brać pod uwagę czynności pracodawcy mające na celu usankcjonowanie powstałego stanu. Jeśli pracodawca je potwierdza, wywołają one skutek prawny.

UWAGA

O odpowiedzialności dyrektora personalnego w sprawach z zakresu prawa pracy decyduje zakres upoważnienia. Bez znaczenia jest nazwa stanowiska. Samo bowiem nazwanie stanowiska dyrektor personalny bez towarzyszących temu czynności powierzenia spraw nie oznacza, że dyrektor personalny jest osobą wyznaczoną do decydowania o czynnościach z zakresu prawa pracy. A to właśnie właściwe wyznaczenie, precyzyjne określenie zakresu upoważnienia decyduje o zakresie odpowiedzialności dyrektora personalnego.

 

PRZYPISY

1 A. Jasińska-Cichoń, „Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych zmian Kodeksu pracy”, „Służba Pracownicza”1997, nr 3, s. 7.

2 Komentarz do art. 283 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94) w: R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, „Kodeks pracy. Komentarz”, LEX 2009, wyd. V, stan prawny 1.01.2009.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »