| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > BHP dla pracowników tymczasowych

BHP dla pracowników tymczasowych

Pracodawca użytkownik jest zobowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. Powinien zatem zadbać, aby kwestie te zostały odpowiednio uregulowane w umowie z agencją pracy.

Natomiast do obowiązków pracownika tymczasowego należy przede wszystkim:

• poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazówek lekarza,

• przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż.,

• przestrzeganie regulaminów i ustalonego porządku w zakładzie pracy,

• niezwłocznie zawiadomienie o zauważonym w firmie wypadku lub zagrożeniu życia bądź zdrowia ludzkiego i ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

• dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu pracodawcy użytkownika,

• stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

• współdziałanie z pracodawcą użytkownikiem i osobami kierującymi w wypełnianiu ich obowiązków dotyczących bhp.

Pracownik tymczasowy tak jak każdy inny pracownik powinien wykonywać polecenia pracodawcy użytkownika sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń osób nim kierujących. Należy jednak pamiętać, że nie tylko pracownicy tymczasowi mają określone obowiązki w związku z wykonywaniem swojej pracy. Ma je również osoba nimi kierująca.

Powinna ona:

• prawidłowo zorganizować stanowisko pracy - stosownie do obowiązujących przepisów,

• dbać o terminowe dostarczanie środków ochrony indywidualnej, a także sprawdzać, czy są używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace w taki sposób, aby pracownicy tymczasowi byli zabezpieczeni przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

• egzekwować przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp,

• zapewniać wykonanie zaleceń lekarza.

Wypadek pracownika tymczasowego

W razie wystąpienia wypadku przy pracy, w którym został poszkodowany pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik powinien bezzwłocznie podjąć określone przepisami działania.

Powinien on:

• zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu,

• zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:

- dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,

- uruchomienie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały zatrzymane,

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »