| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > Opieka medyczna

Opieka medyczna

Głównym celem realizowanym przez służbę medycyny pracy jest zapewnienie ochrony zdrowia pracujących.

• sposób kontrolowania wykonywania postanowień umowy,

• obowiązki pracodawcy wobec placówki dotyczące:

- przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,

- zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,

- zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,

- udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia,

• wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń finansowych,

• dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorcę niektórych obowiązków wynikających z umowy, zgodnie z art. 14,

• okres, na który została zawarta umowa, z tym że okres ten nie może być krótszy niż rok,

• sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiące podstawę rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

• tryb rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym umowy.

Koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie, ponoszą pracodawcy. Do nich również należy finansowanie wybranych świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należących do zadań służby medycyny pracy.

Służba medycyny pracy

W celu sprawowania ochrony zdrowia i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi została utworzona służba medycyny pracy. Szczegółowe zasady funkcjonowania służby medycyny pracy w Polsce uregulowane są w ustawie z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (DzU z 2004 r. nr 125, poz. 1317, zwanej dalej u.s.m.p.) oraz w ratyfikowanej przez Polskę 2 września 2004 r. Konwencji MOP nr 161 dotyczącej służby medycyny pracy (DzU z 2005 r. nr 34, poz. 300).

Zadania służby medycyny pracy powierzone zostały lekarzom, pielęgniarkom, psychologom i innym osobom, które posiadają niezbędne do wykonywania zadań tej służby kwalifikacje zawodowe. W praktyce są to najczęściej lekarze posiadający specjalizację z zakresu medycyny pracy, medycyny morskiej i tropikalnej medycyny przemysłowej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy.

Zadania służby medycyny pracy realizują, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie, także jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »