| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > Jakie są obowiązki pracodawcy, gdy pracownicy narażeni są na hałas?

Jakie są obowiązki pracodawcy, gdy pracownicy narażeni są na hałas?

W trakcie kontroli zakładu produkcyjnego inspektor pracy stwierdził, że pracodawca nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z istniejącego na stanowiskach pracy zagrożenia hałasem. Jakie obowiązki obciążają pracodawcę w tym zakresie?

Maksymalny poziom dźwięku A nie może przekraczać wartości 115 dB.

Szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać wartości 135 dB.

Mając wyniki badań, należy odnieść je do obowiązujących w tym zakresie norm:

 • NDN poniżej 80 dB – nie ma konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej,
 • NDN od 80 dB, ale poniżej 85 dB – pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, ale pracownicy nie mają obowiązku ich stosowania,
 • NDN 85 dB – pracodawca ma obowiązek zapewnić środki ochrony indywidualnej słuchu, a pracownicy mają obowiązek je stosować.

WSKAZÓWKA!

Każdy pracodawca, u którego zostały stwierdzone przekroczenia progów działania (hałasu), musi zaplanować i podjąć działania zmniejszające ryzyko zawodowe w tym zakresie (rozporządzenie z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne).

Odnośnie do stanowisk, na których występuje narażenie na hałas (przekroczenie wartości progowych), ryzyko zawodowe musi uwzględniać:

 • poziom i rodzaj narażenia (np. hałas impulsowy),
 • określenie czasu narażenia pracownika (w tym oczywiście godziny nadliczbowe itp.),
 • wartości NDN oraz wartości progów działania,
 • skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • informacje obejmujące poziom emisji hałasu,
 • określenie alternatywnych środków pracy,
 • informacje uzyskane w ramach profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
 • pośrednie skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikające z interakcji pomiędzy hałasem i substancjami chemicznymi o działaniu szkodliwym na narząd słuchu (tzw. substancje ototoksyczne),
 • dostępność środków ochrony indywidualnej przed hałasem.

WAŻNE!

Pracodawca musi pamiętać, że indywidualne środki ochrony słuchu są ostatecznością ewentualnie rozwiązaniem doraźnym – przejściowym. W każdej sytuacji, kiedy NDN hałasu wynosi 80 dB lub więcej, podstawowym działaniem pracodawcy powinno być wyeliminowanie źródła hałasu lub ograniczenie poziomu jego emisji. Dopiero jeśli nie ma możliwości dokonania takich zmian, stosuje się środki ochrony indywidualnej.

Po zastosowaniu działań korekcyjnych, np. w postaci środków ochrony indywidualnej, pracownik nie może być narażony na hałas powyżej 85 dB.

Pracodawca powinien pamiętać, że w żadnym momencie pracy pracownika nie powinny zostać przekroczone tzw. wartości chwilowe czy pułapowe hałasu.

Gdy jest już zidentyfikowany czynnik oraz zmierzona jego wartość, można odpowiednio oszacować ryzyko zawodowe i zapoznać z nim pracowników. Należy pamiętać, że ocena ryzyka zawodowego musi byś sporządzona w sposób zrozumiały dla pracownika. Dlatego powinien być to dokument stosunkowo krótki i przejrzysty oraz napisany prostym i zrozumiałym językiem, a stosowane kryteria oceny powinny być jasno i przejrzyście opisane.

Na tym etapie zwykle wszyscy kończą swoje działania, zapominając o wypełnieniu jeszcze jednego bardzo ważnego obowiązku.

Pracodawca jest zobowiązany do umieszczenia aktualnych wyników badań i pomiarów na odpowiednich stanowiskach pracy (§ 8 rozporządzenia z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy). Nie wystarczy zapoznać pracowników z wynikami, ale dodatkowo należy wyniki umieścić na stanowiskach, których one dotyczą.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 207 i 226 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 73, poz. 645 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 217, poz. 1833 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (DzU nr 157, poz. 1318).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »