| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ppoż > Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w obiektach.

Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w obiektach.

Bezpieczeństwo pożarowe bierne, a więc wynikające wyłącznie z wytrzymałości konstrukcji obiektu na bezpośrednie działanie ognia, oraz związane z nim dogodne warunki ewakuacji, do 1980 roku pozostawiano w Polsce wyłącznie w gestii projektantów i konstruktorów.

Adaptacja istniejących budynków

Prawdziwe problemy zaczynają się jednak przy eksploatacji, adaptacji lub zmianie przeznaczenia obiektów już istniejących. Obiekty te z reguły nie posiadają kompletnej dokumentacji budowlanej, a stosowane kiedyś materiały nie posiadają jednoznacznie określonych parametrów odporności ogniowej, nie mówiąc już o obowiązujących dla wielu elementów atestach. Ponieważ zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, każda adaptacja obiektu wymaga sporządzenia stosownej dokumentacji technicznej, w przypadku starej lub niekompletnej dokumentacji budowlanej należy taką dokumentację odtworzyć, angażując do tego celu wyłącznie uprawnionych specjalistów. Nie jest to usługa tania, ale eksploatując obiekt niemający właściwej, uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dokumentacji budowlanej, narażamy się na szereg trudnych do przewidzenia skutków. Pierwszym jest bezpieczeństwo przebywających w obiekcie ludzi i związana z tym odpowiedzialność właściciela. W przypadku jakiegokolwiek tragicznego wydarzenia w obiekcie, właściciel może być pociągnięty nie tylko do odpowiedzialności karnej, ale również do odpowiedzialności cywilnej przez ofiary zdarzenia lub ich spadkobierców. Należy się również liczyć z faktem, że w przypadku kiedy obiekt zagraża bezpieczeństwu przebywających w nim ludzi, może być on natychmiast zamknięty na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez uprawnione organy.
Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wymagają wymienione niżej projekty budowlane obiektów wznoszonych od podstaw, lub adaptowanych, gdy zakres adaptacji lub rozmiar robót wymaga sporządzenia projektu budowlanego. Obiekty te to:

  • wszystkie budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II,
  • budynki należące do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V,
  • budynki niskie zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza,
  • budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mającego ponad 50 miejsc noclegowych,
  • obiekty budowlane inne niż budynek, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2,
  • budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe, bądź wiaty, jeżeli strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2 lub występuje w nich zagrożenie wybuchem; garaże wielopoziomowe,
  • obiekty budowlane objętych obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych, wymienione w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563),
  • parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne,
  • przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych; tunele o długości ponad 100 m.

Na zakończenie warto jeszcze odpowiedzieć na pytanie, gdzie należy szukać rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z reguły kontakt z nimi mają projektanci, bo to w zasadzie na nich spoczywa obowiązek dostarczenia klientowi kompletnej dokumentacji projektowej. Jednak te usługi nie należą do najtańszych, projektant nie może zmusić klienta do korzystania z usługi konkretnego rzeczoznawcy, ponieważ zgodnie z art. 8 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2002 r. nr 147, poz.1229 ze zm.). Korzystanie przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu z usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest dobrowolne.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »