| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Badania lekarskie > Ważność wstępnych badań lekarskich od 2015 r.

Ważność wstępnych badań lekarskich od 2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014r. poz. 1662) z dniem 1 kwietnia 2015r. zmianie ulegają zasady poddawania pracowników wstępnym badaniom lekarskim. Ustawodawca rozszerzył w porównaniu z aktualnie obowiązującymi przepisami katalog osób zwolnionych z obowiązku poddania się wstępnym badaniom lekarskim. Konsekwentnie pracodawcy będą mogli częściej zatrudniać pracowników bez konieczności przeprowadzenia tychże badań.

Do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczamy prace stwarzające duże zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, takie jak: prace na wysokości, prace w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych (w tym o działaniu rakotwórczym lub mutagennym), prace w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych, roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. Wykonywanie takich prac nawet przez krótki czas może być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia i wystąpienia przeciwwskazań do zatrudnienia przy określonych pracach.

Omówiony powyżej art. 229 § 11  pkt 2 kodeksu pracy będzie miał zastosowanie odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Obecnie badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Od kiedy stosujemy nowe przepisy

Zgodnie z art. 41 ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej przepisy dotyczące badań lekarskich wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. 

Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed dniem 1 kwietnia 2015 r.  stosuje się przepisy dotychczasowe. 

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zasad dotyczących przeprowadzenia badań lekarskich w brzmieniu nadanym nową ustawą, nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r.  

Wstępne badania lekarskie - nowe zasady od kwietnia 2015 r.

Badania okresowe i kontrolne bez zmian

W 2015 roku nie ulegną zmianie natomiast zasady przeprowadzania okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich pracowników.

Szczegóły przeprowadzania oraz częstotliwość poddawania pracowników badaniom okresowym, w zależności od rodzaju wykonywanej przez pracowników pracy, zostaną uregulowane w odpowiednim rozporządzeniu. Stosownie do treści art. 33 ust. 1 ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, w brzmieniu dotychczasowym do dnia wejścia w życie nowego aktu wykonawczego zachowuje moc aktualnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »