| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Sposoby na usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Sposoby na usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Kodeks pracy wskazuje na okoliczności w których pracownikowi przysługuje wolne w pracy. Są jednak sytuacje, kiedy pracownik nie może stawić się w firmie z przyczyn od niego niezależnych. Jak wówczas może usprawiedliwić swoją nieobecność i czy jest to w ogóle możliwe?

Pracownik może usprawiedliwić się zgodnie z regulaminem pracy, który ma obowiązek stworzyć pracodawca.

W przypadku gdy przepisy obowiązujące w zakładzie pracy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika, może on go dokonać:

  • osobiście lub przez osobę trzecią,
  • telefonicznie lub za pośrednictwem środka łączności elektronicznej,
  • drogą pocztową, gdzie za datę zawiadomienia uznana zostaje data stempla pocztowego.

Co zrobić w razie nieobecności w pracy?

Pracownik, który nie stawił się na stanowisku, ma obowiązek usprawiedliwienia się w ciągu dwóch dni. Oznacza to, że najpóźniej w drugim dniu nieobecności musi powiadomić pracodawcę o jej przyczynie. Termin ten może nie zostać zachowany jedynie w wyjątkowych przypadkach, takich jak choroba obłożna połączona z nieobecnością domowników lub inne zdarzenie losowe.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy można przez:

  • oświadczenie pracownika o okolicznościach uzasadniających opiekę nad dzieckiem do lat 8 (zamknięcie żłobka, szkoły, do której chodzi dziecko),
  • zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy, wystawione przez właściwy organ zgodnie z przepisami,
  • oświadczenie pracownika o odbyciu podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach, które uniemożliwiły nocny odpoczynek,
  • decyzję inspektora sanitarnego wydaną w przypadku odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych,
  • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami; wezwanie musi zawierać adnotację o stawieniu się pracownika.

Dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownik ma obowiązek przedłożyć pracodawcy najpóźniej w dniu stawienia się w pracy po nieobecności.

Forum Kadry

Czytaj także

Aktualizacja: 26.09.2014

Ekspert:

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Źródło:

Zielona Linia

Zdjęcia

Sposoby na usprawiedliwienie nieobecności w pracy. /Fot. Fotolia
Sposoby na usprawiedliwienie nieobecności w pracy. /Fot. Fotolia

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »