| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > ZUS > Opłacanie składek > Umowa zlecenie w czasie urlopu ojcowskiego - składki ZUS

Umowa zlecenie w czasie urlopu ojcowskiego - składki ZUS

Osoba pracująca w ramach umowy o pracę dodatkowo wykonuje umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem. Czy umowa zlecenia, która w części była wykonywana w trakcie urlopu ojcowskiego, podlega oskładkowaniu?

Problem

Od 3 sierpnia 2017 r. zatrudniliśmy na umowę zlecenia pracownika innej firmy, który przez dwa tygodnie (do 16 sierpnia br.) korzystał w swojej macierzystej firmie z urlopu ojcowskiego. Jego uzyskiwane wynagrodzenie z etatu jest niższe od płacy minimalnej obowiązującej w tym roku. Umowa zlecenia zawarta od 3 do 31 sierpnia 2017 r. nie jest wykonywana na rzecz tego pracodawcy. Czy fakt korzystania z urlopu ojcowskiego ma jakiś wpływ na ustalenie obowiązkowych ubezpieczeń z umowy zlecenia - pyta Czytelnik z Nowego Sącza.

Rada

Tak. W związku z tym, że w okresie od 3 do 16 sierpnia 2017 r. Państwa zleceniobiorca przebywał w macierzystej firmie na urlopie ojcowskim i z tego tytułu pobrał zasiłek macierzyński, to w tym okresie z umowy zlecenia obowiązkowe jest dla niego tylko ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast od 17 sierpnia 2017 r. jako zleceniodawca powinni go Państwo zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego. Szczegóły w uzasadnieniu.

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. 

Uzasadnienie

Pracownikowi, któremu udzielono urlopu ojcowskiego, przysługuje na tę okoliczność prawo do zasiłku macierzyńskiego (art. 29a ust. 1 ustawy zasiłkowej). Pobieranie tego zasiłku stanowi z kolei tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy systemowej).

Gdy dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń emerytalno-rentowych z umowy zlecenia i uzyskiwania zasiłku macierzyńskiego, wówczas:

  • przedmiotowe ubezpieczenia są obligatoryjne tylko z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego,
  • z umowy zlecenia zatrudniony może na swój wniosek (na zasadzie dobrowolności) być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (art. 9 ust. 1c ustawy systemowej).

Zdarza się, że osoba pracująca w ramach umowy o pracę dodatkowo w innym podmiocie wykonuje umowę zlecenia (nie na rzecz własnego pracodawcy). W takim przypadku podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (art. 9 ust. 1, 1a i 2c ustawy systemowej):

  • jedynie ze stosunku pracy, jeżeli przychód z tego tytułu stanowiący podstawę składek ZUS w przeliczeniu na okres miesiąca nie jest niższy od ustawowej płacy minimalnej, wynoszącej w 2017 r. 2000 zł brutto,
  • zarówno z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia, jeżeli przychód podlegający oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca nie osiąga poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przenosząc przedstawione wyjaśnienia na grunt analizowanej sytuacji, należy stwierdzić, że zleceniobiorca, o którym mowa w pytaniu, z tytułu zlecenia:

  • w okresie od 3 do 16 sierpnia 2017 r. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niego dobrowolne) - jeśli zatrudniony nie przystąpił do ubezpieczeń dobrowolnych, wówczas należało go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA,
  • w okresie od 17 do 31 sierpnia 2017 r. powinien być objęty obligatoryjnymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym - w związku z tym zleceniobiorcę należało wyrejestrować z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z datą od 17 sierpnia, a następnie z tą samą datą zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA.

Obowiązujące przepisy nie wskazują, jak ustalać wynagrodzenie podlegające oskładkowaniu w sytuacji, gdy umowa zlecenia, w której odpłatność określono kwotowo, przez część miesiąca stanowiła tytuł tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, a później także do ubezpieczeń społecznych. W praktyce przyjęło się, że w takich okolicznościach podstawę składek społecznych wyznacza się przez podzielenie pełnego wynagrodzenia należnego za dany miesiąc przez liczbę dni trwania umowy w danym miesiącu i pomnożenie wyniku przez liczbę dni, w których umowa powinna być objęta ubezpieczeniami społecznymi.

W umowie zlecenia zawartej na okres od 3 do 31 sierpnia 2017 r. zapisano wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto. Do 16 sierpnia br. stanowiła ona tytuł wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego, zaś od dnia następnego również do ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i wypadkowego. Skalkulowanie podstawy składek na ubezpieczenia społeczne w opisanej sytuacji powinno wyglądać następująco:
3000 zł : 29 dni trwania umowy x 15 dni podlegania przez zleceniobiorcę ubezpieczeniom społecznym, tj. od 17 do 31 sierpnia 2017 r. = 1551,72 zł.

Podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego stanowi pełna kwota wynikająca z zawartej umowy (3000 zł) pomniejszona o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dobrowolne chorobowe, jeśli zleceniobiorca przystąpił do tego ubezpieczenia.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 19, art. 9 ust. 1, 1a, 1c i 2c, art. 18 ust. 9 i 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1475),
  • art. 29a ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1428),
  • § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i załączniki nr 1, 3 i 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 222; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 319).
reklama

Polecamy artykuły

Data publikacji:

Autor:

ekspert i praktyk zajmujący się od wielu lat prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia

Umowa zlecenie w czasie urlopu ojcowskiego - składki ZUS/fot.shutterstock
Umowa zlecenie w czasie urlopu ojcowskiego - składki ZUS/fot.shutterstock

HR Toolbox czyli Narzędziownik Menedżera HR79.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kadry dla Każdego

Strona poświęcona aktualnościom kadrowo-płacowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK