| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > ZUS > Informacje ogólne > Dokumentacja prawa do zasiłków 2016

Dokumentacja prawa do zasiłków 2016

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego od 1 stycznia 2016 r. jest zaświadczenie płatnika składek złożone w formie papierowej lub elektronicznej. Jakie informacje musi zawierać zaświadczenie płatnika składek do celów dokumentowania prawa do zasiłku?

Dotychczas było to zwolnienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA (możliwość jego stosowania została zachowana do 31 grudnia 2017 r.) oraz zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku:

● ZUS Z-3 – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,

● ZUS Z-3a – w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem,

● ZUS Z-3b – w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego.

Zakres informacji, jakie musi zawierać zaświadczenie płatnika składek do celów dokumentowania prawa do zasiłku

Zakres danych zaświadczenia płatnika w przypadku ubezpieczonego:

będącego pracownikiem

niebędącego pracownikiem (z wyłączeniem ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą, osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności oraz duchownego)

prowadzącego działalność gospodarczą, będącego osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz duchownego

1

2

3

NIP i REGON płatnika składek, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów albo jednego z nich – numer PESEL lub seria i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano mu numeru PESEL

nazwa i adres płatnika składek lub – w przypadku wystawienia zaświadczenia w formie dokumentu papierowego – pieczątka płatnika składek, jeżeli ją posiada

dane ubezpieczonego – pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo seria i numer paszportu, data urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres zamieszkania

● okres zatrudnienia u płatnika składek oraz wymiar czasu pracy

● informacja, czy ubezpieczony wykonuje pracę za granicą

● – informacja, czy ubezpieczony jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasową

● poprzednie okresy ubezpieczenia społecznego

● informacja, czy niezdolność do pracy powstała z powodu choroby zawodowej, wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, ze wskazaniem dokumentu potwierdzającego tę okoliczność

● informacja, czy ubezpieczony w okresie niezdolności do pracy korzysta z urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, przebywa w areszcie tymczasowym albo odbywa karę pozbawienia wolności, z podaniem tych okresów

● okresy, za które płatnik składek wypłacił wynagrodzenie chorobowe w danym roku kalendarzowym oraz w poprzednim roku kalendarzowym, wliczane do jednego okresu zasiłkowego, z podaniem kodów literowych

● okresy, za które płatnik składek wypłacił zasiłek chorobowy, wliczane do jednego okresu zasiłkowego lub mające wpływ na okres, z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, z podaniem kodów literowych, a także okresy, za które płatnik składek wypłacał zasiłek macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne

● liczba ubezpieczonych zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego

● data złożenia wniosku o zasiłek macierzyński, stawka procentowa wypłaconego zasiłku macierzyńskiego, okresy, w których udzielano ubezpieczonemu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego

● numer rachunku bankowego ubezpieczonego

● składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne, roczne oraz za inne okresy, z podaniem liczby dni, które pracownik przepracował w tym okresie i które był obowiązany przepracować, przyczyny nieprzepracowania całego okresu i procent składki potrąconej, a w przypadku składników miesięcznych dodatkowo z podziałem na składniki wynagrodzenia stałe oraz składniki wynagrodzenia zmienne pomniejszane proporcjonalnie lub uwzględniane w kwocie faktycznej

● informacja, czy z ubezpieczonym jest zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące

zlecenia, albo umowa o dzieło lub inna umowa, termin, do którego składnik przysługuje, oraz kwoty wynagrodzenia z tych tytułów za poszczególne miesiące

● data i podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia, numer telefonu

● wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się wnioskująca osoba, jego okresu oraz serii i numeru zaświadczenia lekarskiego

● pouczenie

informacja, czy ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem w razie choroby i macierzyństwa lub ubezpieczeniem z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

● okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu w razie choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych u płatnika składek

● poprzednie okresy ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

● okresy, za które płatnik składek wypłacił wynagrodzenie, uposażenie, stypendium albo inne świadczenie za okresy orzeczonej niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym oraz w poprzednim roku kalendarzowym, wliczane do jednego okresu zasiłkowego, z podaniem kodów literowych

● data złożenia wniosku o zasiłek macierzyński, stawka procentowa wypłaconego zasiłku macierzyńskiego, okresy, za które płatnik składek wypłacił zasiłek chorobowy, wliczane do jednego okresu zasiłkowego, z podaniem kodów literowych, a także okresy, za które płatnik składek wypłacał zasiłek macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne

● informacja, czy niezdolność do pracy powstała z powodu choroby zawodowej, wypadku przy pracy albo wypadku w drodze do pracy lub z pracy, ze wskazaniem dokumentu potwierdzającego tę okoliczność

● informacja, czy ubezpieczony w okresie niezdolności do pracy korzysta z urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, przebywa w areszcie tymczasowym albo odbywa karę pozbawienia wolności, z podaniem tych okresów

● liczba ubezpieczonych zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego

● numer rachunku bankowego ubezpieczonego

● wskazanie przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek za poszczególne miesiące, z podaniem liczby dni, które ubezpieczony przepracował i które był obowiązany przepracować w miesiącu

● data i podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia, numer telefonu

● wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się wnioskująca osoba, jego okresu oraz serii i numeru zaświadczenia lekarskiego

● pouczenie

● informacja, czy niezdolność do pracy powstała z powodu choroby zawodowej, wypadku przy pracy albo wypadku w drodze do pracy, ze wskazaniem dokumentu potwierdzającego tę okoliczność

● numer rachunku bankowego ubezpieczonego

● miejscowość, data, podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia oraz – w przypadku wystawienia zaświadczenia w formie dokumentu papierowego – pieczątka upoważnionej osoby, jeżeli ją posiada

● wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się wnioskująca osoba, oraz jego okresu

● pouczenie

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK