| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > ZUS > Informacje ogólne > Czym jest OFE?

Czym jest OFE?

Otwarty Fundusz Emerytalny to osoba prawna zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, tzw. II filar. Ubezpieczeni nie mają obecnie obowiązku przystą­pienia do otwartych funduszy emerytalnych. Jeżeli jednak podpiszą umowę o członkostwo lub jeśli dotychczas byli i nadal są członkach funduszu, wów­czas ZUS w dalszym ciągu przekazuje część skład­ki emerytalnej do wybranego OFE.

W podatkach dochodowych

Przychodami z innych źródeł są m.in.:

  • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjo­nowaniu funduszy emerytalnych,
  • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidual­nego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczę­dzającego.

Opodatkowaniu 19% podatkiem zryczałtowanym podlegają:

  • kwoty jednorazowo wypłacane przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któ­remu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka,
  • kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy:
  • w rozumieniu przepisów o organizacji i funk­cjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • z subkonta ubezpieczonego, na którym ewi­dencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości składek wpłaconych na ubezpie­czenie emerytalne.

Zwolnione z podatku są:

  • wypłaty środków z otwartego funduszu emery­talnego na rzecz byłego współmałżonka - człon­ka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka w otwartym funduszu emerytal­nym,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkon­cie członka otwartego funduszu emerytalnego przekazane na rzecz byłego współmałżonka na subkonto, na którym są ewidencjonowane walo­ryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę, podlegające podziałowi w razie rozwo­du, unieważnienia małżeństwa albo w przypad­ku śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi sub­konto, na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme­rytalnych, dotyczących podziału środków zgro­madzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci.

W ubezpieczeniach

Ubezpieczeni nie mają obecnie obowiązku przystą­pienia do otwartych funduszy emerytalnych. Jeżeli jednak podpiszą umowę o członkostwo lub jeśli dotychczas byli i nadal są członkach funduszu, wów­czas ZUS w dalszym ciągu przekazuje część skład­ki emerytalnej do wybranego OFE. Ubezpieczonym, którzy zrezygnowali bądź nie przystąpili do otwar­tego funduszu emerytalnego, ZUS ewidencjonuje składki na wydzielonym subkoncie. Ubezpieczeni co 4 lata mogą zmieniać decyzję dotyczącą groma­dzenia części swoich środków w ZUS lub w OFE. Wyjątkiem są osoby ubezpieczone, którym brakuje mniej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dla tej grupy osób ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE, natomiast otwarte fundusze rozpo­czynają sukcesywne (comiesięczne) przekazywanie zgromadzonych środków z rachunku ubezpieczone­go na subkonto w ZUS.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK