| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Zatrudnianie cudzoziemców > Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - niezbędne informacje

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - niezbędne informacje

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce odbywa się na ściśle określonych zasadach. Kiedy w celu podjęcia pracy wymaga się zezwolenia na pracę cudzoziemca? Jak legalnie go zatrudnić? W jakich przypadkach unieważnia się zezwolenie na pracę? Którzy cudzoziemcy nie muszą posiadać zezwolenia na pracę? Jakie kary mogą zostać nałożone na pracodawcę za nielegalne zatrudnienie?

Przedłużenie zezwolenia wymaga złożenia pisemnego wniosku przez pracodawcę wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kategorie cudzoziemców, którzy są zwolnieni z  obowiązku posiadania zezwolenia na pracę określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Przesłanki unieważnienia zezwolenia na pracę

Wojewoda może uchylić zezwolenie, gdy:

 • uległy zmianie okoliczności lub dowody, na podstawie, których wydano zezwolenie, a wojewoda nie został o tym fakcie poinformowany;

Mimo zmiany warunków, zezwolenie jest utrzymane w mocy pod warunkiem pisemnego poinformowania wojewody w przypadku:

 • przejścia zakładu pracy lub jego części do innego pracodawcę,
 • powierzenia cudzoziemcowi przez pracodawcę pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okres nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym,
 • zmiany siedziby lub formy prawnej pracodawcy,
 • zmiany osoby reprezentującej pracodawcę,
 • obniżenia wymiaru czasu pracy określonego w umowie z cudzoziemcem przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie więcej niż do połowy pełnego wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia

 • ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie na pracę (np. rozwiązano z cudzoziemcem umowę o pracę, pracodawca zakończył działalność);
 • wojewoda został powiadomiony przez pracodawcę lub organ kontrolujący o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w ciągu 3 miesięcy od początku ważności zezwolenia) albo o zakończeniu wykonywania pracy, jeśli nastąpiło ono wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę, bez uzgodnienia z pracodawcą;
 • pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków związanych z ubieganiem się o zezwolenie na pracę oraz zatrudnianiem cudzoziemca;
 • cudzoziemiec przerwał wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące (z wyjątkiem sytuacji kiedy przerwa taka została uzgodniona z pracodawcą, jest uzasadniona i pracodawca niezwłocznie powiadomił o tym wojewodę, który wydał zezwolenie);
 • gdy brak zgody innego organu, od którego uzależniona jest możliwość wykonywania określonej pracy;
 • gdy wojewoda otrzymał informację, że dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.

Wzór wniosku - Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK