| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Umowa o pracę > Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Gdy chodzi o umowny stosunek pracy, umowa o pracę na czas określony to optymalna forma zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych. Przedstawiamy wzór umowy o pracę z członkiem zarządu.

6. Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w czasie trwania niniejszej umowy oraz obowiązków, o którym mowa w ust. 4 i 5, uznaje się za ciężkie naruszenie przez Pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p., co daje Pracodawcy podstawę do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia.

7. Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy Pracownik zobowiązany jest do przekazania Pracodawcy, na mocy pisemnego protokołu zdawczo — odbiorczego, wszelkich dokumentów i materiałów, w których posiadanie wszedł w trakcie pełnienia funkcji.

Wariant II

1. Pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie ..................................... od momentu jej rozwiązania.

2. Pracownik zobowiązany jest powstrzymywać się — bez pisemnej zgody Pracodawcy — od wykorzystywania, rozpowszechniania oraz przekazywania osobom trzecim wszelkich innych informacji uzyskanych podczas pełnienia swej funkcji, w celach niezwiązanych z należytym wykonywaniem obowiązków.

3. Pracownik zobowiązany jest powstrzymywać się — bez pisemnej zgody Pracodawcy — od wykorzystywania, rozpowszechniania oraz przekazywania osobom trzecim dokumentów i materiałów, w których posiadanie wszedł w trakcie pełnienia funkcji.

4. Szczegółowe zasady realizacji obowiązków, o którym mowa w ust. 1–3, określa odrębna umowa.

§ 17

1. Pracownik objęty zostaje w terminie ........... dni od momentu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.

2. Wybór ubezpieczyciela należy do właściwości .......................................................................

3. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż .................... złotych (słownie.......................... ..............................................................).

4. Koszty opłacania składki ubezpieczeniowej pokrywa Pracodawca.

5. Szczegółowe zasady, na jakich realizowane jest ubezpieczenie określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Pracownikiem a wybranym ubezpieczycielem.

§ 18

1. Co do zasady, niniejsza umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1. Porozumienie takie winno posiadać formę pisemną.

3. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, przez każdą ze stron, za ........... tygodniowym (miesięcznym) wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie na piśmie.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK