| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Umowa o pracę > Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Gdy chodzi o umowny stosunek pracy, umowa o pracę na czas określony to optymalna forma zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych. Przedstawiamy wzór umowy o pracę z członkiem zarządu.

2. Ujawnienie postanowień niniejszej umowy osobom trzecim możliwe jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów obowiązującego prawa, bądź w sytuacji, gdy — z uwagi na nadzwyczajne okoliczności — strony pisemnie uznają to za niezbędne.

§ 24

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić w drodze porozumienia stron bądź wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron.

2. Czynności prawne, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

§ 26

Do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd pracy..............................................................................................................................................

§ 27

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy wraz z załącznikami otrzymałem(am) i po zapoznaniu się z ich treścią zaproponowane mi warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązującego u Pracodawcy regulaminu pracy oraz z treścią przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Oświadczam także, iż znane mi są przepisy o naruszaniu tajemnicy prawem chronionej.

.............................................                                     .....................................................................

              Pracownik                                                       Podmiot(y) reprezentujące Pracodawcę

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »