| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wypowiedzenie > Rozwiązanie bez wypowiedzenia > Skutki porzucenia pracy przez pracownika

Skutki porzucenia pracy przez pracownika

Obecnie porzucenie pracy nie pociąga za sobą automatycznie wygaśnięcia stosunku pracy. Aby pracodawca podjął właściwe działania powinien najpierw właściwie zidentyfikować zamiar pracownika, który nie stawił się do pracy.

Jeśli pracownik nie stawia się do pracy, ponieważ podjął pracę w innej firmie, a pracodawca wie o tym bądź od niego samego bądź od innych pracowników, wówczas może potraktować zachowanie pracownika jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniające dokonanie przez pracodawcę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik nie przychodzi do pracy, a pracodawca nie może nawiązać z nim kontaktu. W takiej sytuacji pracodawca nie może - od razu - jednoznacznie stwierdzić czy pracownik porzucił pracę czy też nie stawił się do pracy, bo np. jest chory.

Przeczytaj też: Obowiązki pracownika i pracodawcy

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających powiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownik jest obowiązany niezwłocznie dokonać stosownego powiadomienia. Zatem, jeśli pracownik nie usprawiedliwia swojej nieobecności po dwóch dniach pracodawca może rozwiązać z nim umowę. W przypadku, gdy okaże się, że pracownik nie usprawiedliwił swojej nieobecności z powodu szczególnych okoliczności, wówczas po dokonaniu stosownego usprawiedliwienia pracodawca ma obowiązek przywrócić go do pracy.

Zobacz także: Jak usprawiedliwiać nieobecności w pracy?

Należy stwierdzić, iż w powyższym przypadku, rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy jest uprawnieniem pracodawcy, nie jest natomiast obligatoryjne. Pracodawca może poczekać na powrót pracownika do pracy i wówczas może:

  •  rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 kodeksu pracy,
  •  wypowiedzieć umowę o pracę,
  •  rozwiązać umowę o pracę na podstawie porozumienia stron,
  •  nie rozwiązywać umowy o pracę, ale ukarać pracownika (karą nagany, upomnienia lub karą pieniężną, przy czym kara pieniężna za jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika),
  •  nie rozwiązywać umowy o pracę i odstąpić od ukarania pracownika.

Narzędzia kadrowego

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

LUT01
TydzieńPWŚCPSN
52627282930311
62345678
79101112131415
816171819202122
923242526272801

Ostatnio na forum

Eksperci infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem Infor.pl »